Ομιλητές

Adjaye Bennet Cardenales

Sir David Adjaye OBE
Principal, Adjaye Associates
Βιογραφικό

Jamie Bennett
Executive Director, ArtPlace America
Βιογραφικό 

Anthony Cardenales
Director of Property Management, Hugo Neu Realty; Bard Prison Initiative Alumni
Βιογραφικό

Chaniotis Christakis  Coller 

Angelos Chaniotis, PhD
Professor of Ancient History & Classics, Institute for Advanced Study
Βιογραφικό

Nicholas Christakis, PhD
Sol Goldman Family Professor of Social & Natural Science, Yale University
Βιογραφικό

Barry S. Coller, MD
David Rockefeller Professor & Vice President for Medical Affa irs, Rockefeller University
Βιογραφικό

Daskalakis Desai Dinakar
Constantinos Daskalakis, PhD
Professor, Electrical Engineering & Computer Science Dept., Massachusetts Institute of Technology
Βιογραφικό

Vishakha Desai, PhD
Senior Advisor to the President, Columbia University/ President Emerita, Asia Society
Βιογραφικό 

Karthik Dinakar, PhD
Reid Hoffman Fellow, Softwa re Agents & Affective Computing Groups, MIT Media Lab
Βιογραφικό 

Drakopoulos Evangelista Faden

Andreas Dracopoulos
Co-President, Stavros Niarchos Foundation
Βιογραφικό

David Evangelista
Regional President & Managing Director, Special Olympics Europe
Βιογραφικό

Ruth Faden, PhD
Founder, Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics
Βιογραφικό 

Richards Ferryman Friedan
Emily Falk, PhD
Associate Professor of Communication, Psychology, & Marketing, University of Southern California
Βιογραφικό
Kadija Ferryman, PhD
Postdoctoral Scholar, Data & Society Research Institute
Βιογραφικό
Steven Friedman, MD, MBA
Chief of the Division of Vascular Surgery, ProHealth Care Associates
Βιογραφικό
Gerken Goldberg Goldberger
Heather Gerken, JD
Dean, Yale Law School
Βιογραφικό
Peter Goldberg, JD
Executive Director, Brooklyn Bail Fund
Βιογραφικό
Paul Goldberger 
Architecture Critic / Contributing Editor, Vanity Fair 
Βιογραφικό
Golden Goodman Haggag
Thelma Golden
Director & Chief Curator, The Studio Museum in Harlem
Βιογραφικό

Allan E. Goodman, PhD
President and CEO, Institute of International Education
Βιογραφικό

Deana Haggag 
President & CEO, United States Artists
Βιογραφικό

Harris Huston Izemrane
John Harris, PhD
Lord Alliance Professor of Bioethics & Director, Institute for Science, Ethics & Innova tion, School of Law , University of Manchester
Βιογραφικό
Joe Huston
Chief Financial Officer, GiveDirectly
Βιογραφικό

Adil Izemrane
Co-founder, Movement on the Ground
Βιογραφικό

Kahn Kasparov Kass

Jeffrey Kahn, PhD
Andreas C. Dracopoulos Director, Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics
Βιογραφικό

Garry Kasparov
Scholar, Humanitarian, Former World Chess Champion
Βιογραφικό
Nancy Kass, ScD
Vice Provost for Graduate and Professional Education, Johns Hopkins University; Phoebe R. Berman Professor of Bioethics and Public Health, Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
Βιογραφικό
Kenner Kimbouropoulos Klineberg
Max Kenner
Founder & Executive Director, Bard Prison Initiative
Βιογραφικό
Stelios Kympouropoulos
Psychiatrist
Βιογραφικό
Eric Klinenberg, PhD
Professor of Sociology & Director of the Institute for Public Knowledge, New York University
Βιογραφικό
Konstantinopoulou Koplewicz 2 Koplewicz
Marily Konstantinopoulou
Co-founder, ARTWORKS
Βιογραφικό
Harold S. Koplewicz, MD
President, Child Mind Institute
Βιογραφικό
Sam Koplewicz
Visiting Professor, University of Zagreb
Βιογραφικό
Lazaridis Lindquist Meteo
Mike Lazaridis
Founder & Board Chair, Perimeter Institute for Theoretical Physics
Managing Partner & Co-Founder, Quantum Valley Investments
Βιογραφικό

Kelley Lindquist
President, Artspace
Βιογραφικό

 

Erica Mateo
Project Director, Neighborhood Safety Initiatives, Center for Court Innovation; Bard Prison Initiative Alumni
Βιογραφικό

 
Mccrea Mckinstry Merrin
Jennifer McCrea
Senior Research Fellow, Hauser Institute for Civil Society, Harva rd University
Βιογραφικό 
Nancy McKinstry
Program & Strategic Initiatives Officer, SNF
Βιογραφικό
Patrice E. Merrin
Director, Glencore plc, Arconic Inc., Kew Media Group
Βιογραφικό
Milioni Moe Nikolou

Fotini Milioni
Director, Epanodos

Jacob Moe
Co-Founder & Managing Director, Syros International Film Festival
Βιογραφικό
Dimitra Nikolou
Co-founder, ARTWORKS
Βιογραφικό
Oloughlin Omenetto Papoulias
Joey O’Loughlin
Photojournalist, Producer & Writer
Βιογραφικό
Fiorenzo G. Omenetto, PhD
Dean of Research, School of Engineering, Tufts University
Βιογραφικό
Panos Papoulias
Deputy Director of Programs & Strategic Initiatives, SNF
Βιογραφικό
Peacock Poots Rapson
Matt Peacock, MBE
Artistic Director, Streetwise Opera
Βιογραφικό
Alex Poots, CBE
Founding Artistic Director and CEO, The Shed
Βιογραφικό
Rip Rapson
President and CEO, The Kresge Foundation
Βιογραφικό
Rosen Rosenblat Roy
Jeffrey Rosen, JD
President & Chief Executive Officer, National Constitution Center
Βιογραφικό

Alex Rosenblat
Researcher / Technical Writer, Data & Society Research Institute
Βιογραφικό

 

Deb Roy, PhD
Director, Laboratory for Social Mach ines, Massachusetts Institute of Technology
Βιογραφικό

Sacerdote Sculo Shriver

Lia Sacerdote
President, Bambinisenzasbarre
Βιογραφικό

Thomas Sculco, MD
Surgeon-In-Chief, Emeritus, Hospital for Special Surgery
Βιογραφικό

Timothy P. Shriver, EdD
Chairman, Special Olympics
Βιογραφικό

Simmons Solomon Stoga 2

Ian Simmons
Co-Founder & Principal, Blue Haven
Initiative
Βιογραφικό 

Susan Solomon, JD
Founder & Chief Executive Officer, The New York Stem Cell Foundation
Βιογραφικό

Alan Stoga
Chairman, Tällberg Foundation / Senior Adviser, Kissinger Associates
Βιογραφικό

Stoga Sutton Turok

Gloria Gilbert Stoga
President and Founder, Puppies Behind Bars
Βιογραφικό

Brigadier General (Ret.) Loree Sutton, PhD
Commissioner, NYC Department of Veterans Services
Βιογραφικό

Neil Turok, PhD
Director, Perimeter Institute for Theoretical Physics / Mike & Ophelia Lazaridis Neils Bohr Chair, Perimeter Institute
Βιογραφικό

Valles Vasilakis Walker

Mària Vallès Segura
Director General, FC Barcelona
Foundation
Βιογραφικό

Stelios Vassilakis
Director of Programs & Strategic Initiatives, SNF
Βιογραφικό

Darren Walker
President, Ford Foundation
Βιογραφικό

Xanthopoulou Zaoutis Maxino

Myrto Xanthopoulou
Senior Program Officer, SNF
Βιογραφικό

Theoklis Zaoutis
Chief of Division of Infectious Diseases, The Children’s Hospital of Philadelphia

Brina Kei Maxino
Special Olympics Global Ambassador
Βιογραφικό
Best Goodman (1) Kian
Lucy Best
Co-Founder, Phyta
Βιογραφικό
Robert M. Goodman, PhD
Executive Dean Of Agriculture & Natural Resources, Rutgers University
Βιογραφικό 
Emily Kian
Co-Founder, Phyta
Βιογραφικό