ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΝ

To 2012 το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) εγκαινίασε το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση, το οποίο από τότε πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο στην Ελλάδα. Στο συνέδριο συμμετέχουν διεθνούς κύρους ομιλητές, τόσο από την ακαδημαϊκή και την επιστημονική κοινότητα, όσο και από άλλα Ιδρύματα και κοινωνικούς φορείς. Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των καλύτερων πρακτικών, η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στον ευρύτερο τομέα της κοινωφελούς δράσης και των πολλαπλών εκφάνσεων αυτής. Η θεματολογία κάθε συνεδρίου ποικίλει βάσει των εκάστοτε προκλήσεων και προβληματισμών, διατηρώντας ως βασικό άξονα τους τέσσερις τομείς δράσεις του ΙΣΝ: Τέχνες και Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία και Αθλητισμός, και Κοινωνική Πρόνοια. Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπροσώπους άλλων ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και φορέων, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για το ευρύτερο πεδίο της κοινωνικής προσφοράς.

Τα τελευταία επτά χρόνια, το Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δράση έχει παρουσιάσει θεματικές όπως η οικονομική κρίση, ο ρόλος της Κοινωνίας Πρόνοιας, η βιωσιμότητα, οι επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, η σημασία του δημόσιου χώρου, τα αίτια της πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης, η ανατροπή.

Καθώς έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για το 8ο Συνέδριο, πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της πορείας του. Το Συνέδριο προσελκύει πλέον συμμετέχοντες από χώρους πέρα από τα στενά όρια της κοινωφελούς δράσης και έτσι μας γεννιέται η ανάγκη και η επιθυμία να διευρύνουμε τους στόχους, την οπτική και τις θεματικές του προγράμματος, θέτοντας νέα, ολιστικά ερωτήματα.
Προκειμένου να αποτυπώσουμε το νέο αυτό κεφάλαιο στην εξέλιξή του, το συνέδριο μετονομάζεται σε Συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (The SNF Conference).

Το 2019, το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 25 Ιουνίου, με τις διεργασίες να ξεκινούν νωρίς το πρωί και να διαρκούν ως το απόγευμα.

Ο στόχος μας για το 2019 είναι να φιλοξενήσουμε ομιλητές υψηλού επιπέδου από διαφορετικούς κλάδους και χώρους, θέτοντάς τους την πρόκληση να τοποθετηθούν και να συζητήσουν για θεματικές που βρίσκονται έξω από τα όρια της αυθεντίας τους. Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις γραμμικές, παραδοσιακές, ασφαλείς προσεγγίσεις και στην πορεία να προσπαθήσουμε να εισάγουμε ένα νέο τρόπο σκέψης και αναζήτησης.

Το θέμα του Συνεδρίου για το 2019 είναι [Untitled].

Προσπαθούμε να προσπεράσουμε τις «ταμπέλες», τα όρια και τις συμβάσεις και να προσκαλέσουμε απροσδόκητες συζητήσεις από ομιλητές από διαφορετικούς τομείς, πολιτισμούς, εθνικότητες και γεωγραφικούς χώρους, προκειμένου να εξετάσουν ένα ζήτημα, όχι ως εμπειρογνώμονες αλλά ως σύγχρονοι στοχαστές.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει συζητήσεις γύρω από θέματα όπως το Περιβάλλον, τα Σύνορα, η Αποτυχία, η Πίστη, η Γυναίκα, η Ταυτότητα, ο Χαρακτήρας, τα Συναισθήματα και τα ΜΜΕ.

Με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου, θα προσκαλέσουμε τους συμμετέχοντες να ψηφίσουν έναν τίτλο για το συνέδριο με βάση τις συζητήσεις που παρακολούθησαν.

Eπιπλέον, στις 26 Ιουνίου, 2019, θα πραγματοποιηθεί η 2η Ημερίδα του SNF Agora Institute, σε συνεργασία με το Johns Hopkins University, στο πλαίσιο της μηνιαίας σειράς του ΙΣΝ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ. Η πρώτη ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Summer Nostos Festival 2018, εξέτασε τα αίτια της κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης και τους τρόπους αντιμετώπισής της. To ΙΣΝ έχει υποστηρίξει με δωρεά ύψους $150 εκατομμυρίων τη δημιουργία του SNF Agora Institute, του νέου αυτού ακαδημαϊκού και δημόσιου οργανισμού, ο οποίος έχει σαν στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες καθώς και την προώθηση του ανοιχτού και πολιτισμένου διαλόγου.

Το Συνέδριο του ΙΣΝ και η Ημερίδα του SNF Agora Institute πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Summer Nostos Festival, ένα διεθνές πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ τέχνης, αθλητισμού και εκπαίδευσης, που διοργανώνει το ΙΣΝ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το SNFestival 2019 θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 30 Ιουνίου, 2019.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο και την Ημερίδα είναι δωρεάν και ανοιχτή προς το κοινό με προεγγραφή. Αναλυτικές πληροφορίες για τους τρόπους εγγραφής θα είναι διαθέσιμες το επόμενο διάστημα στον ιστότοπο του ΙΣΝ.