ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΝ

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διοργανώνει, από το 2012, το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση, που πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο στην Ελλάδα. Στο συνέδριο συμμετέχουν διεθνούς κύρους ομιλητές, τόσο από την ακαδημαϊκή και την επιστημονική κοινότητα, όσο και από άλλα Ιδρύματα και κοινωνικούς φορείς. Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των καλύτερων πρακτικών, η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στον ευρύτερο τομέα της κοινωφελούς δράσης και των πολλαπλών εκφάνσεων αυτής. Η θεματολογία κάθε συνεδρίου ποικίλει βάσει των εκάστοτε προκλήσεων και προβληματισμών, διατηρώντας ως βασικό άξονα τους τέσσερις τομείς δράσεις του ΙΣΝ: Τέχνες και Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία και Αθλητισμός, και Κοινωνική Πρόνοια. Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπροσώπους άλλων ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και φορέων, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για το ευρύτερο πεδίο της κοινωνικής προσφοράς.

To 8o Συνέδριο του ΙΣΝ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου 2019, στο ΚΠΙΣΝ.στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Summer Nostos Festival, το οποίο διοργανώνεται και χρηματοδοτείται από το ΙΣΝ. Επιπλέον στις 26 Ιουνίου, 2019 θα πραγματοποιηθεί η 2η Ημερίδα του SNF Agora Institute, σε συνεργασία με το Johns Hopkins University στο πλαίσιο της μηνιαίας σειράς του ΙΣΝ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ.