ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Στις 3 Οκτωβρίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε νέα πρωτοβουλία, με σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας, η οποία έχει πληγεί έντονα από το ανησυχητικό ποσοστό ανεργίας στη χώρα. Έχοντας πλήρη γνώση ότι, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Αυγούστου του 2013, το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων στην Ελλάδα υπερβαίνει το 60%, το Ίδρυμα ανέλαβε τη δέσμευση της μακροπρόθεσμης διάθεσης €100.000.000 για την επανεκκίνηση και ενίσχυση των νέων.

Το Ίδρυμα γνωρίζει πολύ καλά ότι η αλλαγή της τρέχουσας κατάστασης δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διάθεσης κεφαλαίων, όσο σημαντικά και αν είναι αυτά. Η δημιουργία νέων ευκαιριών απαιτεί καινοτομία, καθώς και τη συνεργασία και σύγκλιση διαφόρων τομέων, συμπεριλαμβανομένων του δημόσιου, του ιδιωτικού και του κοινωφελούς.

Για το λόγο αυτό, το Ίδρυμα διοργάνωσε συνέδριο στη Νέα Υόρκη στις 3 και 4 Απριλίου 2014, επιζητώντας τη συμμετοχή οικονομολόγων, φορέων διαμόρφωσης πολιτικής, ιδρυμάτων, ΜΚΟ, κυβερνητικών στελεχών και επιχειρηματιών, με σκοπό τη διερεύνηση καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων ευκαιριών και στην ανάπτυξη, καθώς και την εξέταση προγραμμάτων που θα μπορούσαν να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης. 

Η ανεργία των νέων βρίσκεται σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα. Ωστόσο, είναι σοβαρό πρόβλημα των περισσότερων ανεπτυγμένων οικονομιών. Με την ανακοίνωση της  πρωτοβουλίας αυτής, σκοπός του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ήταν, όχι μόνο να στηρίξει τους άνεργους νέους της Ελλάδας, αλλά και να αναπτύξει ένα νέο πρότυπο, ένα φόρουμ συζήτησης και έναν διάλογο για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος σε παγκόσμια κλίμακα.