Χρήστος Ζήσης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Χρήστος Ζήσης

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (INN) 

Συνεργαζόμενη εταιρία
ThetaMetrisis S.A.

Ηλικία
43

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Το έργο «SLICE» ήταν ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα, που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), μεταξύ του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και της εταιρείας ThetaMetrisis S.A., η οποία σχεδιάζει και κατασκευάζει οπτοηλεκτρονικά συστήματα χαρακτηρισμού επιστρώσεων. Στα πλαίσιο του έργου, οι κύριες ερευνητικές προσπάθειες κατευθύνθηκαν προς τον επιτυχή σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός νέου συστήματος οπτικής μετρολογίας για τον ακριβή χαρακτηρισμό δισδιάστατων υλικών, όσον αφορά τον αριθμό των στρωμάτων και τον προσδιορισμό του δείκτη διάθλασης. Μέρος αυτής της ερευνητικής προσπάθειας συνέβαλε στην εισαγωγή της νέας σειράς προϊόντων της ThetaMetrisis, μικρο-φασματοσκοπικών συστημάτων ανάκλασης μέσω μικροσκοπίου “FR-μProbe/Mic", με υψηλή εμπορική αξία στην αγορά της οπτικής μετρολογίας ημιαγωγικών διατάξεων.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Οι υπέρ-λεπτες μεμβράνες ημιαγωγικών, διηλεκτρικών, φωτοευαίσθητων, μεταλλικών υλικών και δισδιάστατων (2D) υλικών (όπως το γραφένιο, MoS2, κ.λπ.) αποτελούν αντικείμενο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος σε όλο τον κόσμο λόγω των μοναδικών φυσικών ιδιοτήτων τους, οι οποίες αναμένεται να αποδειχθούν επαναστατικές σε διάφορα πεδία της σύγχρονης μικροηλεκτρονικής όπως ηλεκτρονικές, φωτονικές και πλασμονικές διατάξεις. Ωστόσο, για την πλήρη εμπορική παραγωγή και διάθεση τους απαιτείται πρώτα η βελτιστοποίηση της παραγωγής και των μετρολογικών τεχνικών. Προς το παρόν, τα εργαλεία χαρακτηρισμού που χρησιμοποιούνται για τέτοιες επιφάνειες δεν παρέχουν την απαραίτητη απόδοση και ακρίβεια που απαιτείται. Αυτό ακριβώς επιδίωξε να αντιμετωπίσει το έργο «SLICE»: ένα γρήγορο και ακριβές σύστημα ελέγχου επιφανειών και οπτικού χαρακτηρισμού υπέρ-λεπτών και δισδιάστατων υλικών.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Έμπνευση, Πρόκληση, Υποστήριξη, Γνώση, Ανάπτυξη

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Η άμεση επικοινωνία της ερευνητικής μας ομάδας (τόσο της ThetaMetrisis όσο και του INN) με τους πιθανούς και ήδη υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας βοήθησε σημαντικά να κατανοήσουμε λεπτομερώς τις απαιτήσεις, να αναπτύξουμε τις προδιαγραφές των μετρολογικών συστημάτων και να λάβουμε πολύτιμα σχόλια μετά την ολοκλήρωση του πρώτου πρωτοτύπου.