Σοφία Ζαχάκη - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σοφία Ζαχάκη

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ)

Συνεργαζόμενη εταιρία
ΚΛΙΝΙΚΗ "ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ"

Ηλικία
37

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Αναπαραγωγική Γενετική, γενετική / μοριακή βάση της ενδομητρίωσης

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η ενδομητρίωση είναι μια από τις πιο συχνές γυναικολογικές ασθένειες της οποίας ο επιπολασμός εκτιμάται σε ∼10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας και έως και 50% των γυναικών με προβλήματα γονιμότητας. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία έκτοπου ενδομητρικού ιστού, κυρίως στις ωοθήκες και τις σάλπιγγες και σχετίζεται με πόνο και υπογονιμότητα. Ακόμα και σήμερα, οι πληροφορίες σχετικά με την παθογένεση της ενδομητρίωσης είναι περιορισμένες. Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να συμβάλει στη διερεύνηση της μοριακής βάσης της νόσου μέσω της ταυτοποίησης πιθανών χρωμοσωμικών ανωμαλιών και γονιδιακών αλλαγών στον έκτοπο ενδομητριακό ιστό. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να συμβάλουν στην έγκαιρη ταυτοποίηση των γυναικών με ενδομητρίωση και ιδιαίτερα εκείνων που κινδυνεύουν από κακοήθη εξαλλαγή.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Σημαντική εμπειρία, καλή οργάνωση και επικοινωνία  

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Η υποτροφία του ΙΣΝ μου έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχω ενεργά στον σχεδιασμό και στην οργάνωση της ερευνητικής μελέτης. Με τη στενή συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ της υπεύθυνης Ερευνήτριας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Δρ. Κ. Μανωλά, και του Επιστημονικού υπεύθυνου, Δρ. Ε. Καναβάκη εξασφαλίστηκε η υλοποίησης της μελέτης και μου δόθηκε η ευκαιρία να αποκομίσω ειδικές γνώσεις στο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου. Οι γνώσεις αυτές εκτιμώ ότι θα με βοηθήσουν ουσιαστικά στα μελλοντικά μου επαγγελματικά βήματα.