Βασιλική Τσούτη - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Βασιλική Τσούτη

Ερευνητική Θέση
Εντεταλμένη Eρευνήτρια

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (INN) 

Συνεργαζόμενη εταιρία
iDentical Premium Care

Ηλικία
40

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Το MiSleep είναι ένα διεπιστημονικό έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μη επεμβατικού συστήματος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου (ΑΑΥ), μέσω της διαδερμικής ηλεκτρικής διέγερσης του γενειογλωσσικού μυός. Το σύστημα κλειστού βρόχου περιλαμβάνει έναν αισθητήρα για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των συμβάντων ΑΑΥ, μια συσκευή διαδερμικής ηλεκτρικής διέγερσης και ένα πρόγραμμα που αναλύει το σήμα του αισθητήρα και ελέγχει ολόκληρο το σύστημα. Ο αλγόριθμος, που βασίζεται στη μηχανική μάθηση, έχει σχεδιαστεί για να προβλέπει την έναρξη ενός συμβάντος άπνοιας, επιτρέποντας έτσι την άμεση παρέμβαση. Ο εύκαμπτος αισθητήρας παραμόρφωσης που αναπτύσσεται προσαρμόζεται εύκολα στο ανθρώπινο σώμα.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η αποφρακτική άπνοια ύπνου (ΑΑΥ) χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια μερικής ή πλήρους απόφραξης των άνω αεραγωγών κατά τη διάρκεια του ύπνου και επηρεάζει περίπου το 35% του πληθυσμού. Η ΑΑΥ σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα και υψηλή συννοσηρότητα, ενώ η οικονομική επιβάρυνση της ΑΑΥ που δεν αντιμετωπίζεται κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Για παράδειγμα, η ΑΑΥ έχει συσχετιστεί με ατυχήματα, μειωμένες εργασιακές επιδόσεις, αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής και μεταβολικής δυσλειτουργίας, διαβήτη, κατάθλιψη, καθώς και καρκίνο. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης στον καθιερωμένο τρόπο αντιμετώπισης της ΑΑΥ, αναδεικνύουν την ανάγκη για εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Ιδανικό έργο την κατάλληλη στιγμή

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Λίγους μήνες μετά την έναρξη του έργου, έμεινα έγκυος στο τρίτο μου παιδί. Η ανάγκη εξισορρόπησης εργασίας και οικογένειας και η δύναμη-έμπνευση που αντλούσα από τους διαφορετικούς τομείς της ζωής μου, συντέλεσαν ώστε αυτό το χρονικό διάστημα να αποτελέσει ένα αλησμόνητο ταξίδι εξερεύνησης τρόπων που οδηγούν στην ευτυχία.