Δήμητρα Τσουνίδη - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δήμητρα Τσουνίδη

Ερευνητική Θέση
Διδακτορική Ερευνήτρια

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας

Συνεργαζόμενη εταιρία
ThetaMetrisis S.A.

Ηλικία
27

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Ο στόχος της έρευνάς μας είναι η ανάπτυξη μίας παρακλίνιας συσκευής μικρού μεγέθους που θα επιτρέπει τον γρήγορο και ακριβή προσδιορισμό μίας ομάδας τριών βιοδεικτών που σχετίζονται με τη διάγνωση της σήψης. Η σήψη είναι μία σοβαρή ασθένεια με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας παγκοσμίως, και η έγκαιρη διάγνωσή της είναι ο μόνος τρόπος για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσης των ασθενών. Η συσκευή μας βασίζεται σε έναν οπτικό βιοαισθητήρα, ο οποίος στηρίζεται στη φασματοσκοπία ανάκλασης λευκού φωτός, και επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση πολλαπλών αναλυτών χωρίς την χρήση ιχνηθετών. Ο κύριος στόχος του ερευνητικού έργου είναι ο ταυτόχρονος προσδιορισμός τριών βιοδεικτών σήψης, της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, της προκαλσιτονίνης και της ιντερλευκίνης-6, σε δείγματα ορού αίματος.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η σήψη επηρεάζει περισσότερους από 30 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως και συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων αιτιών θνησιμότητας παγκοσμίως. Η έγκαιρη διάγνωση της σήψης είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσης των ασθενών, ωστόσο, παραμένει μια πρόκληση. Επί του παρόντος, η διάγνωση της σήψης βασίζεται στην ταυτοποίηση παθογόνων παραγόντων μέσω μικροβιολογικών και μοριακών μεθόδων, οι οποίες είναι χρονοβόρες και απαιτούν μεγάλους όγκους δειγμάτων αίματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνά μας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εναλλακτικού διαγνωστικού εργαλείου για την έγκαιρη διάγνωση της σήψης μέσω του ταυτόχρονου προσδιορισμού τριών βιοδεικτών. Επιπλέον, στοχεύουμε στη δημιουργία μιας φορητής συσκευής που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη φροντίδα του ασθενούς (σημεία εισόδου στο νοσοκομείο, μονάδες έκτακτης ανάγκης, κ.λπ.).

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Γνώση, δεξιότητες, πρόοδος, στόχοι, ενθουσιασμός

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Η σκληρή δουλειά είναι μόνο ένα από τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου ερευνητή. Πρέπει παράλληλα να είσαι δημιουργικός, υπομονετικός, επίμονος και να μην τα παρατάς με την πρώτη δυσκολία. Επιπλέον, ο καθορισμός νέων στόχων σε παρακινεί να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου και να βελτιωθείς, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Τέλος, θα πρέπει να είσαι ευγνώμων για τις ευκαιρίες που σου δίνονται.