Μαρία Σεϊμένη-Τσουμάνη - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μαρία Σεϊμένη-Τσουμάνη

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορική Έρευνα

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
IIT (Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών)

Συνεργαζόμενη εταιρία
Singular Logic ΑΕ

Πόλη
Λάρισα

Επίκεντρο έρευνας
Ο σκοπός του έργου ήταν η μείωση της Η/Μ ακτινοβολίας πεδίου των φορετών συσκευών (wearables) προς την κατεύθυνση του σώματος του χρήστη. Με γνώμονα τη μείωση της απορροφούμενης ισχύος από το ανθρώπινο σώμα και, κατά συνέπεια, τη σημαντική μείωση του ειδικού ρυθμού απορρόφησης (SAR), μελετήθηκαν αρχικά διάφορες τεχνικές και μέθοδοι σχεδίασης φορετών κεραιών και υλοποίηθηκαν μοντέλα φορετών υφασμάτινων κεραιών. Τα εν λόγω μοντέλα εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν μέσω μιας διαδικασίας μέτρησης που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο ειδικά για τον σκοπό αυτό. Για τις ανάγκες των μετρήσεων, αναπτύχθηκε και ένα ομοιώμα, το οποίο παρουσιάζει τις Η/Μ ιδιότητες του ανθρώπινου σώματος στις συχνότητες ενδιαφέροντος.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Είναι πλέον προφανές ότι οι φορετές συσκευές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας και των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτές τοποθετούνται πολύ κοντά στο ανθρώπινο σώμα έχει προκαλέσει την ευρύτερη ανησυχία του κοινού. Η τελευταία σχετίζεται με τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η εκπεμπόμενη Η/Μ ακτινοβολία των φορετών τερματικών ασύρματων συστημάτων παρακολούθησης στην υγεία. Για το λόγο αυτόν, προτείναμε μια μεθοδολογία εκτίμησης και μετριασμού των επιπέδων έκθεσης του ανθρώπου σε αυτές τις ακτινοβολίες και διερευνήσαμε την καταλληλότητα των φορετών υφασμάτινων κεραιών.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Ενδιαφέρουσα, γόνιμη, εμπειρική, ωραία, πρωτότυπη

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Έμαθα από τις πραγματικές εμπειρίες των άλλων.

Έμαθα από τις πραγματικές εμπειρίες των άλλων.