Αλέξανδρος Τρουπιώτης-Καπελιάρης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αλέξανδρος Τρουπιώτης-Καπελιάρης

Ερευνητική Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Συνεργαζόμενη εταιρία
MarineTraffic

Ηλικία
25

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Διερεύνηση νέων και καινοτόμων τεχνικών για τη σύνθετη επεξεργασία δεδομένων με εξειδίκευση στην κυκλοφορία πλοίων και στη θαλάσσια κυκλοφορία. Ενώ οι εφαρμογές επικεντρώνονται συχνά στην απλή διαχείριση και στο φιλτράρισμα ροών δεδομένων, σκοπεύουμε να εστιάσουμε σε μία πτυχή που έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια: στην εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων. Συγκεκριμένα, διερευνούμε νέους τρόπους αναπαράστασης σύνθετων φαινομένων –χρησιμοποιώντας είτε κανόνες είτε προσεγγίσεις μηχανικής μάθησης– και εφαρμόζουμε αυτά τα αποτελέσματα σε δεδομένα του θαλάσσιου τομέα.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η σύνθετη επεξεργασία δεδομένων έχει πολλές εφαρμογές στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Η ανίχνευση δραστηριοτήτων ενδιαφέροντος για τοπικές αρχές ή για τρίτους παρατηρητές έχει αποδειχθεί αρκετά χρήσιμη για τη διασφάλιση της νομιμότητας της κυκλοφορίας στη θάλασσα, καθώς και για την πρόληψη ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων μεταξύ σκαφών, όπως η πειρατεία ή η παράνομη διακίνηση.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Διορατική, Διαφωτιστική, δημιουργική, συνεργατική, μοναδική

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Κατά τη διάρκεια της έρευνας για νέους τρόπους ανάλυσης δεδομένων, διαπίστωσα ότι μία συνεργατική προσπάθεια είναι πολύ πιο πιθανό να παρέχει εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με έναν συγκεκριμένο κλάδο, σε αντίθεση με το εργάζεσαι ανεξάρτητα. Οι συχνές συζητήσεις με τους συνεργάτες μου με βοήθησαν πολύ να επαναπροσδιορίσω τον σκοπό κάθε εργασίας ή στόχου.  

 

Η σύνθετη επεξεργασία δεδομένων έχει πολλές εφαρμογές στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Η ανίχνευση δραστηριοτήτων ενδιαφέροντος για τοπικές αρχές ή για τρίτους παρατηρητές έχει αποδειχθεί αρκετά χρήσιμη για τη διασφάλιση της νομιμότητας της κυκλοφορίας στη θάλασσα, καθώς και για την πρόληψη ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων μεταξύ σκαφών, όπως η πειρατεία ή η παράνομη διακίνηση.