Ηλίας Τόλιας - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ηλίας Τόλιας

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ)

Συνεργαζόμενη εταιρία
Ελληνικά Πετρέλαια

Ηλικία
37

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Μοντελοποίηση με τη μέθοδο της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής (CFD) εκρήξεων αέριου νέφους καυσίμου σε σύνθετες βιομηχανικές γεωμετρίες, με σκοπό την ανάπτυξη ενός οδηγού με καλές πρακτικές για τα πιο απλά μοντέλα που χρησιμοποιούνται από την βιομηχανία.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Στις βιομηχανικές περιοχές που επεξεργάζονται εύφλεκτα αέρια πραγματοποιούνται μελέτες για την ασφάλεια ατυχημάτων που προκαλούν έκρηξη προκειμένου να γίνει εκτίμηση των συνεπειών. Για τις μελέτες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως απλά ολοκληρωματικά μοντέλα, τα οποία απαιτούν τη χρήση κρίσιμων εμπειρικών σταθερών, οι οποίες είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Σκοπός του έργου ήταν να βελτιωθούν οι προγνωστικές δυνατότητες των μοντέλων σε σύνθετες βιομηχανικές γεωμετρίες κάνοντας χρήση της πιο προχωρημένης μεθόδου της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε, πιστοποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε μοντέλο Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής, προκειμένου να αναπτυχθούν οδηγίες καλών πρακτικών για τη χρήση των πιο απλών ολοκληρωματικών μοντέλων.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Δημιουργική, ενθουσιώδης, ξεχωριστή, εμπειρία που σε κινητοποιεί  

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Η βιομηχανία χρειάζεται την έρευνα, και η έρευνα τη βιομηχανία