Εμμανουήλ Σταματάκης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εμμανουήλ Σταματάκης

Ερευνητική Θέση
Συνεργαζόμενος «Adjunct» Ερευνητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ακτινολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας  

Συνεργαζόμενη εταιρία
ELFON ltd & DBC S.A.

Ηλικία
46

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Η έρευνα εστίασε στους αυτόνομους σταθμούς ανεφοδιασμού υδρογόνου (HRS) για μικρές κοινότητες, χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η μόνη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ηλιακή, η οποία μπορεί παραχθεί μέσω τεχνολογίας PV ή CSP. Ορισμένα τεχνικά στοιχεία είναι απαραίτητα για την κατασκευή ενός HRS. Αυτά περιλαμβάνουν τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης κατάλληλου μεγέθους για υδρογόνο, τη χρήση συμπιεστών που φέρνουν το υδρογόνο στο επιθυμητό επίπεδο πίεσης αερίου, ένα σύστημα πρόψυξης και διανομείς για την παράδοση του καυσίμου. Οι σταθμοί ανεφοδιασμού μπορούν να δημιουργηθούν γρηγορότερα και με λιγότερο κόστος, με την τυποποίηση ή τη διαμόρφωση αυτών των εξαρτημάτων –τα οποία είναι γνωστά και ως λειτουργικές μονάδες (functional modules). 

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι η χρήση ορυκτών καυσίμων, τόσο στον τομέα των μεταφορών, όσο και στις στατικές εφαρμογές ενέργειας, που προκαλούν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ο τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνος για σχεδόν ¼ των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 70% όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα είναι η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με υδρογόνο (ειδικά στον τομέα των μεταφορών) και η αναγκαία εισαγωγή Σταθμών Ανεφοδιασμού Υδρογόνου (HRS). 

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Μοναδική, επιδρά πολλαπλασιαστικά στην καρίερα μου, δυναμική, εξωστρέφεια, προσωπική ικανοποίηση


Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Η δημιουργία μίας startup (CYRUS) ως εταιρεία spin-off του Δημόκριτου, που δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2019. Η κύρια αγορά που απευθύνεται το προϊόν της CYRUS είναι αυτή των Σταθμών Ανεφοδιασμού Υδρογόνου (HRS) για οχήματα, και η τρέχουσα έρευνα για τις έξυπνες υβριδικές μονάδες RES/HRS ενίσχυσε την επιτυχημένη δημιουργία της εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της.