Μαρίνα Στραμάρκου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μαρίνα Στραμάρκου

Ερευνητική Θέση
Υποψήφια Διδάκτορας

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενη εταιρία
Ασπις Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Α.Ε.

Ηλικία
28

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Το επίκεντρο του βιομηχανικού διδακτορικού είναι η ανάπτυξη έξυπνων συσκευασιών με στόχο την εφαρμογή τους σε προϊόντα χυμών φρούτων. Η έξυπνη συσκευασία αποτελείται από την ευφυή συσκευασία με χρήση ηλεκτρονικών αισθητήρων, οι οποίοι ανιχνεύουν αλλαγές στην ποιότητα του προϊόντος και ειδοποιούν τον καταναλωτή σε περίπτωση πιθανής αλλοίωσης, και της ενεργής συσκευασίας χρησιμοποιώντας βιοδιασπώμενες νάνο-ίνες ενισχυμένες με βιοδραστικές ενώσεις από βιομηχανικά απόβλητα φρούτων, με στόχο την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων. 

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η έρευνα προτείνει λύσεις για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων, ενσωματώνοντας τις πολύτιμες βιοδραστικές τους ενώσεις στην έξυπνη συσκευασία. Στο ίδιο πλαίσιο, η ενεργή συσκευασία προσφέρει μια νέα προσέγγιση για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, μέσω της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής τους. Επιπλέον, η παρακολούθηση της ποιότητας των τροφίμων από τους ηλεκτρονικούς αισθητήρες παρέχει μια λύση στις απαιτήσεις των καταναλωτών για υψηλής ποιότητας και ασφαλή τρόφιμα.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Πολύτιμες γνώσεις, εργαστηριακή εμπειρία, συνεργασία με ποικίλους ανθρώπους, προσωπική και ερευνητική ανέλιξη, διεύρυνση οριζόντων

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Το σπουδαιότερο μάθημα από τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα είναι η σωστή οργάνωση και εκτέλεση των ποικίλων ερευνητικών δραστηριοτήτων στο ακαδημαϊκό και βιομηχανικό περιβάλλον και η συνεργασία με πολλούς συναδέλφους με διαφορετικά γνωστικά υπόβαθρα.