Αθανάσιος Σμυρνάκης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αθανάσιος Σμυρνάκης

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενη εταιρία
Fasmatech SA

Ηλικία
36

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Εφαρμογές της φασματομετρίας μάζας στον τομέα της πρωτεομικής και του χαρακτηρισμού βιολογικών δειγμάτων, και ανάπτυξη νέων οργάνων, εργαλείων και τεχνικών για τη μελέτη και ανάλυση ιόντων στην αέρια φάση, με σκοπό τον πλήρη χαρακτηρισμό των πρωτεϊνών και των αντισωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη, σχεδιασμός και κατασκευή μίας πηγής ατομικού υδρογόνου, βασισμένη σε μία νέα μια πηγή πλάσματος χαμηλής πίεσης ικανή να παράγει υψηλή ροή ατόμων υδρογόνου, τα οποία κατευθύνονται στην περιοχή αποθήκευσης της διάταξης Omnitrap, που αποτελεί μια νέα καινοτόμα γραμμική RF παγίδα ιόντων.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Μία από τις κύριες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής είναι να κατανοήσουμε πώς ο ανθρώπινος οργανισμός και το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ασθένειες σε μοριακό επίπεδο. Η αναγνώριση των αντισωμάτων που παράγονται σε απόκριση μιας ασθένειας θα ενισχύσει την κατανόηση της αιτίας αυτής και θα παρέχει περαιτέρω πολύτιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη νέας γενιάς θεραπειών. Η ανάπτυξη νέων εργαλείων αναλυτικής φασματομετρίας μάζας ικανών να δώσουν ολοκληρωμένη πληροφορία για την αλληλουχία αμινοξέων σε πρωτεϊνών και αντισώματα, με την «εκ τω άνω» προσέγγιση, θα προσφέρει σημαντικές τεχνολογικές λύσεις στην ιατρική έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων, στην πρωτεομική και στην ανάλυση πεπτιδίων.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Σημαντική ευκαιρία για καινοτόμο εφαρμοσμένη έρευνα.

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
H συνεργασία ακαδημαϊκής έρευνας και βιομηχανίας, καθώς και η ευκαιρία πραγματοποίησης έρευνας και ανάπτυξης υψηλού ανταγωνιστικού επιπέδου μέσα σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον προσέφεραν σημαντικά εφόδια και γνώσεις για την εξέλιξη της ερευνητικής καριέρας και εργασιακής προοπτικής του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα βιομηχανικών υποτροφιών ΙΣΝ.