Ανάργυρος Σιδέρης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ανάργυρος Σιδέρης

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Ερευνών & Τεχνολογίας Ενέργειας & Ασφάλειας

Συνεργαζόμενη εταιρία
Future Intelligence (FINT)

Ηλικία
45

Πόλη
Ηράκλειο

Επίκεντρο έρευνας

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη μελέτη, σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας χαμηλού κόστους, ευφυούς και διαλειτουργικής με το Δίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) πλατφόρμας ανάλυσης των εισερχόμενων ροών δεδομένων ώστε να ανιχνευθούν τυχόν παρεκκλίσεις από την κανονική/αναμενόμενη ροή γεγονότων· παρεκκλίσεις οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν δείκτες για πιθανές απειλές, τόσο σε ανθρώπους όσο και σε σημαντικές υποδομές.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου

Η ερευνητική προσπάθεια επικεντρώθηκε στο να δώσει λύσεις όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο, με την αξιοποίηση και ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από αισθητήρες του IoT για την ανίχνευση και αποφυγή εγκληματικών πράξεων όπως, ο βανδαλισμός, η κλοπή, τρομοκρατία, κτλ. Πέραν αυτού προσπάθησε να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις παραβίασης τέτοιων συστημάτων με το να ελαχιστοποιήσει την ποσότητα πληροφοριών που θα έπρεπε να μεταφερθεί στο cloud, αξιοποιώντας το παράδειγμα της περιφερειακής επεξεργασίας των συλλεχθέντων δεδομένων. 

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ

Καρποφόρο, Υποσχόμενο, Συνεργατικό, Υποστηρικτικό, Ευγνωμοσύνη

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 

Ότι είναι σημαντικό να αφιερώσεις χρόνο για να αναλύσεις τις πιθανές επιπτώσεις (π.χ. κοινωνικές, περιβαλλοντολογικές) της καινοτομίας που ασχολείσαι και μετέπειτα να προσπαθήσεις να ενσωματώσεις, όπου είναι δυνατό, σχεδιαστικά τους μηχανισμούς εκείνους που θα ενισχύουν τις θετικές επιπτώσεις και θα απαλύνουν τις αρνητικές. 

 

Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Ερευνών & Τεχνολογίας Ενέργειας & Ασφάλειας