Ιωάννα Ρούπα - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ιωάννα Ρούπα

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Ερευνών & Τεχνολογίας Ενέργειας & Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ)

Συνεργαζόμενη εταιρία
ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ

Ηλικία
29

Επίκεντρο έρευνας
Παρά τις σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία πενήντα χρόνια, ο καρκίνος είναι ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας και η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Τα μειονεκτήματα πολλών αντικαρκινικών φαρμάκων, όπως η ανθεκτικότητα σε αυτά, οι παρενέργειές τους και η αδυναμία τους για την in vitro και in vivo απεικόνιση, μας οδήγησαν στην αξιολόγηση νέων συμπλοκών ρηνίου και τεχνητίου-99m, ως πιθανούς θεραπευτικούς και διαγνωστικούς παράγοντες.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Ο στόχος της έρευνας είναι να αξιολογηθούν βιολογικά νέα σύμπλοκα του ρηνίου ως νέοι θεραπευτικοί παράγοντες, με σκοπό να μειωθούν οι παρενέργειες των υφιστάμενων αντικαρκινικών φαρμάκων και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του ασθενούς. Επίσης, με την ταυτόχρονη μελέτη των αντίστοιχων συμπλοκών του τεχνητίου-99m, ο στόχος είναι να γίνεται έγκαιρη διάγνωση του καρκινικού όγκου στον ασθενή για την καλύτερη αντιμετώπισή του.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Εποικοδομητική, εξαιρετική, αποτελεσματική, συνεργασία, αληθινή 

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Με τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα κατάφερα να υλοποιήσω ένα ερευνητικό μου ενδιαφέρον που τόσο πολύ ήθελα. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα διεύρυνε τους ερευνητικούς μου ορίζοντες και τον τρόπο σκέψης κάνοντάς τον πιο πρακτικό και υλοποιήσιμο.