Νικηφόρος Πιτταράς - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Νικηφόρος Πιτταράς

Ερευνητική Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Συνεργαζόμενη εταιρία
Athens Technology Center

Ηλικία
32

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Η έρευνά μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προσεγγίσεων για την αξιοποίηση πηγών δομημένης πληροφορίας, όπως βάσεις γνώσεων, οντολογίες και σχετικούς πόρους, για ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων μηχανική μάθησης. Η εισαγωγή τέτοιου είδους πληροφορίας μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη απόδοση, υψηλότερη εξειδίκευση και ακρίβεια μαθησιακών μοντέλων. Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε δεδομένα από τέτοιες πηγές με σύγχρονες μεθόδους μηχανικής μάθησης, όπως η βαθιά μάθηση και τα νευρωνικά δίκτυα. Σκοπεύουμε να αξιολογήσουμε μεθόδους εμπλουτισμού σε διάφορα προβλήματα, όπως η ταξινόμηση, η ομαδοποίηση και η αυτόματη εξαγωγή περιλήψεων σε διαφορετικές μορφές δεδομένων, όπως δεδομένα κειμένου, εικόνας και ήχου.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η έρευνά μου στοχεύει να βελτιώσει την απόδοση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη δημοσιογραφία, οικονομική ανάλυση και ανίχνευση ρητορικής μίσους. Για να το πετύχουμε αυτό, σκοπεύουμε να ενσωματώσουμε προϋπάρχουσα ανθρώπινη γνώση σε συστήματα μηχανικής μάθησης. Αυτό το υβριδικό σύστημα ανθρώπινης και μηχανικής γνώσης μπορεί να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο μάθησης και κατασκευής συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα σχετικών εφαρμοσμένων προβλημάτων, όπως εφαρμογές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και υπολογιστικής όρασης.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Απαιτητική, δημιουργική, πολύπλευρη, διασκεδαστική, συναρπαστική

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Τα οφέλη και η σημασία της σωστής οργάνωσης, σχεδιασμού και συνεργασίας με ερευνητές ποικίλων επιστημονικών πεδίων και διαφορετικής οπτικής.