Κωνσταντίνος Δ. Παπαβασιλείου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κωνσταντίνος Δ. Παπαβασιλείου

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (INN) 

Συνεργαζόμενη εταιρία
Scienomics SARL

Ηλικία
43

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η χρήση μεθοδολογιών μοριακής προσομοίωσης μέσης κλίμακας προκειμένου να απαντηθούν ορισμένα βασικά ερωτήματα σχετικά με την καταλυτική διεργασίαGas-To-Liquids (GTL).Πρόκειται για την πρώτη φορά που επιχειρήθηκε κάτι αντίστοιχο σε αυτό το πλαίσιο. Η έρευνά μας επιβεβαίωσε τη δυνατότητα εφαρμογής τέτοιων μοντέλων στη μελέτη των ιδιοτήτων καθαρών κανονικών βαρέων υδρογονανθράκων και των μιγμάτων τους. Εξετάστηκαν επίσης μίγματα βαρέων υδρογονανθράκων-νερού, με ή χωρίς οξυγονωμένες ενώσεις όπως αλκοόλες, υπό περιορισμό σε μεσοπόρους γραφενίου και οξειδίου γραφενίου, με μέσης και ατομιστικής κλίμακας προσομοιώσεις, με την παρουσία καταλυτικού νανοσωματιδίου.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η καταλυτική διεργασίαGas-To-Liquids (GTL) είναι μια καθιερωμένη, ισχυρή και οικονομικά βιώσιμη τεχνολογία για την αξιοποίηση των πόρων όπως το συνθετικό αέριο (υδρογόνο και μονοξείδιο άνθρακα), για την αποτελεσματική παραγωγή καθαρότερων και υψηλής ποιότητας καυσίμων κίνησης από την πετροχημική βιομηχανία. Η αντίδραση Fischer-Tropsch (FT) είναι θεμελιώδης για τη διαδικασία παραγωγής καυσίμου και η απόδοσή της ελέγχεται από διάφορους παράγοντες, όπως οι συνθήκες λειτουργίας, η επιλογή του μεταλλικού καταλύτη και του υλικού υποστήριξής του. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος και οι υποκείμενοι μηχανισμοί που τους διέπουν παραμένουν άγνωστοι.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Μοναδική, απαιτητική, εκπαιδευτική, ωφέλιμη, συναρπαστική

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Αυτό το πρόγραμμα με ωφέλησε πολύ στο να επεκτείνω τις γνώσεις και τις δεξιότητές μου σε έναν επιστημονικό τομέα που δεν γνώριζα εκ των προτέρων. Μου επέτρεψε να αποκτήσω μια εικόνα των εσωτερικών λειτουργιών ενός εταιρικού περιβάλλοντος, κάτι που βρίσκεται εκτός της ζώνης άνεσης ενός ερευνητή.