Ελένη Ντάλλα - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελένη Ντάλλα

Ερευνητική Θέση
Διδακτορική Ερευνήτρια 

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Ερευνών & Τεχνολογίας Ενέργειας & Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ)

Συνεργαζόμενη εταιρία
Polyeco S.A. Waste Management and Valorization Industry

Επίκεντρο έρευνας
Ο ραδιολογικός χαρακτηρισμός των Υλικών που περιέχουν φυσικά ραδιονουκλίδια (NORM) προερχόμενα από Βιομηχανίες Πετρελαίου. 

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Οι εταιρείες πετρελαίου αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα με τη διαχείριση των Υλικών που περιέχουν φυσικά ραδιονουκλίδια (NORM), λόγω των γεωλογικών σχηματισμών που περιέχουν τις δεξαμενές υδρογονανθράκων. Η τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε αυτήν την έρευνα μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στις Βιομηχανίες Πετρελαίου, για τον ραδιολογικό χαρακτηρισμό και τον διαχωρισμό των NORM σε διαφορετικές οδούς διαχείρισης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τις διεθνείς μεταφορές, τη διαχείριση σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και την ακτινοπροστασία. 

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Δημιουργική, θετική, απαιτητική, ενδιαφέρουσα και παραγωγική.

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Πρέπει να προσαρμόζεσαι στα νέα δεδομένα, να έχεις υπομονή και να εργάζεσαι σκληρά για την εκπλήρωση του στόχου σου.