Μυρσίνη Κυριακή Αντωνίου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μυρσίνη Κυριακή Αντωνίου

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενη εταιρία
BERLING ΑΕΒΕ

Ηλικία
36

Πόλη
Ιωάννινα

Επίκεντρο έρευνας
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη νέων, υψηλής απόδοσης πολυλειτουργικών χρωμάτων/ επιστρώσεων, που συνδυάζουν υδρόφοβες/αυτοκαθαριζόμενες/αντιπαγωτικές ιδιότητες, με μηχανική αντοχή και βελτιωμένη σταθερότητα στις καιρικές συνθήκες. Για το σκοπό αυτό, ενσωματώνονται ειδικά αναπτυγμένα νανοπρόσθετα υλικά, με βάση το πυρίτιο, σε πραγματικές συνθέσεις επιστρώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα δομικά χαρακτηριστικά των νανοσωματιδίων πυριτίου και στην επιφανειακή τους τροποποίηση. Πραγματοποιούνται λεπτομερείς μελέτες χαρακτηρισμού, χρησιμοποιώντας προηγμένες αλλά και βιομηχανικές τεχνικές, και πρότυπα. 

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η βιομηχανία χρωμάτων και επιστρώσεων αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις προκειμένου να διατηρήσει ένα καλό επίπεδο κερδοφορίας και ανάπτυξης. Τα περισσότερα από τα διαθέσιμα προϊόντα αρχιτεκτονικής βαφής παρουσιάζουν παρόμοια προφίλ απόδοσης και οι αποφάσεις αγοράς των πελατών καθορίζονται κυρίως από την τιμή. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, με υψηλή προστιθέμενη αξία και για σαφώς διαφοροποιημένα με εξειδικευμένες δυνατότητες απόδοσης. Το τελικό προϊόν στο οποίο στοχεύει το έργο μπορεί να θεωρηθεί σαφώς εξαιρετικά καινοτόμο για την εγχώρια αγορά, καθώς κάτι παρόμοιο δεν διατίθεται προς το παρόν στην Ελλάδα (παρόμοια διαθέσιμα προϊόντα είναι κυρίως εισαγόμενα).

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Ωφέλιμη, δημιουργική, καινοτόμα, απαιτητική και ενθαρρυντική.

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα;
Η συνεργασία μεταξύ ενός ερευνητικού ιδρύματος και μίας βιομηχανίας μπορεί να γίνει μια κοινή πορεία για την έρευνα και την εμπορικοποίηση. Αυτές οι συνεργασίες μπορούν να ενθαρρύνουν και να συμβάλουν στα αναπτυξιακά προγράμματα και στις επιδόσεις των εταιρειών, ενώ η στενή συνεργασία με βιομηχανικούς εμπειρογνώμονες μπορεί να ενισχύσει και να διαφοροποιήσει σημαντικά τις ερευνητικές δυνατότητες του κάθε Υποτρόφου.