Δημήτρης Μπαρμπάκος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δημήτρης Μπαρμπάκος

Ερευνητική Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενη εταιρία
GDT

Ηλικία
30

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων εκτυπωμένων ηλεκτρονικών σε εύκαμπτα υποστρώματα, όπως για παράδειγμα πολυπαραμετρικοί αισθητήρες, βασισμένων σε υλικά όπως νανοσωματίδια μετάλλων, αγώγιμα πολυμερή και νανοδομές άνθρακα. Επίσης, στην εκτυπωσιμότητα υλικών και διαμόρφωση γεωμετριών με τεχνολογίες εκτύπωσης, στις μορφολογικές και ηλεκτρικές ιδιότητες και τον χαρακτηρισμό τους, στην αξιολόγηση εύκαμπτων εκτυπωμένων αισθητήρων, στις εκτυπωμένες δομές πολλών υλικών και την διεπαφή με παραδοσιακά ηλεκτρονικά.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Αναπτύσσοντας αισθητήρες με τεχνολογίες εκτύπωσης σε εύκαμπτα υποστρώματα, τα δύο βασικά πλεονεκτήματα είναι: α) η εκμετάλλευση του πολύ υψηλού ρυθμού παραγωγής με πολύ χαμηλό κόστος σε μεγάλες κλίμακες και β) ο συνδυασμός καινοτόμων υλικών με τεχνικές προσθετικής εναπόθεσης. Οι αισθητήρες αυτοί μπορούν να εγκατασταθούν σε επιφάνειες, όπως σωληνώσεις και κανάλια, επιτρέποντας την μέτρηση κρίσιμων παραμέτρων (ροή, θερμοκρασία, υγρασία), σε σημεία που παραδοσιακοί αισθητήρες δεν θα μπορούσαν να εγκατασταθούν. Χρησιμοποιώντας ανθεκτικά υποστρώματα όπως το πολυιμίδιο, οι διατάξεις αυτές μπορούν να βρουν εφαρμογή σε βιομηχανικό περιβάλλον και να παρέχουν χρήσιμες μετρήσεις σχετικά με τη λειτουργία μηχανημάτων και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Εφαρμοσμένη έρευνα, συνεργασία, έκθεση σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης, εντατική εργασία, ικανοποίηση

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστείς σε ένα νέο μοντέλο εργασίας, αλλά με τους κατάλληλους χειρισμούς, η παραγόμενη γνώση και τεχνολογία μπορεί να ωφελήσουν πολύ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Τέλος, διαδοχικές αποτυχίες (τις πιο πολλές φορές) οδηγούν σε μια μικρή θετική εξέλιξη, οπότε η υπομονή και η συνέπεια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά.