Νίκη Μπάρδη - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Νίκη Μπάρδη

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορική

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (INN) 

Συνεργαζόμενη εταιρία
Energy Pleione S.A.

Ηλικία
34

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Οι υπερπυκνωτές έχουν προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον λόγω της υψηλής πυκνότητας ισχύος τους, της ταχείας φόρτισης/εκφόρτισης και του μεγάλου κύκλου ζωής. Θεωρούνται ως μία από τις πιο ελπιδοφόρες συσκευές αποθήκευσης ηλεκτροχημικής ενέργειας, με σαφή δυνατότητα να συμπληρώσουν ή τελικά να αντικαταστήσουν ακόμη και τις μπαταρίες, σε εφαρμογές όπου η αποθήκευση ενέργειας είναι απαραίτητη, όπως τα φορετά (wearable) και φορητά ηλεκτρονικά, καθώς και τα ηλεκτρικά οχήματα. Σε αυτήν την έρευνα, κατασκευάστηκαν υπερπυκνωτές που βασίζονται σε μονοδιάστατες (1D) ίνες και δισδιάστατες (2D) λεπτές μεμβράνες 2D με βάση υλικά από νανοάνθρακα.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) είναι ένα μείγμα στοιχείων με διαφορετικά χαρακτηριστικά λογισμικού και υλικού, και αποτελεί μία αυξανόμενη μεγατάση, καθώς η κοινωνία γίνεται όλο και πιο ψηφιοποιημένη. Το IoT έχει απαιτήσεις για μικρά φορητά ηλεκτρονικά συστήματα, που βασίζονται στην ασύρματη επικοινωνία. Οι σύγχρονες συσκευές αποθήκευσης ενέργειας για μικροσκοπικά ηλεκτρονικά πρέπει να πληρούν πολλές απαιτήσεις για να είναι ανταγωνιστικές, όπως μικρό μέγεθος, ευελιξία, απλότητα κατασκευής και απόδοση. Οι καινοτομίες στη σχεδίαση μεταλλικών ηλεκτροδίων έχουν μεγάλο ενδιαφέρον στην ενίσχυση της απόδοσης, της διάρκειας ζωής και της αξιοπιστίας των συσκευών αποθήκευσης ενέργειας.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Ευθύνη, συνεργασία, καινοτομία, ανεξαρτησία, ενδιαφέρον.

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Η υποτροφία του ΙΣΝ συνέβαλε στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και εφαρμοσμένης επιστήμης. Επιπλέον, εξοικειώθηκα με την επιχειρηματικότητα, καθώς πιστεύω ακράδαντα ότι οι επιστήμονες-επιχειρηματίες είναι οι καταλύτες για την εμπορευματοποίηση της νανοτεχνολογίας.