Μιχαήλ Μπαμπάτσικος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μιχαήλ Μπαμπάτσικος

Ερευνητική Θέση
Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Συνεργαζόμενη εταιρία
EXODUS S.A.

Επίκεντρο έρευνας
Η έρευνα μου εστιάζει στην αξιοποίηση των ιδιοτήτων ασφαλείας των τεχνολογιών blockchain, δηλαδή της συνεχούς διαθεσιμότητας και ακεραιότητας δεδομένων, με στόχο την ανάπτυξη μηχανισμών που θα ενισχύσουν την ασφάλεια δικτύων συσκευών Internet of Medical Things (IoMT). Αυτές οι συσκευές βοηθούν ασθενείς στην καθημερινότητα τους, λαμβάνουν ενδείξεις και παράγουν μεγάλο όγκο δεδομένων. Επιπρόσθετα, μέρος αυτής της έρευνας είναι η προστασία e-healthcare υπηρεσιών που αξιοποιούν αυτά τα δεδομένα. Μια δευτερεύουσα κατεύθυνση της έρευνάς μου είναι η χρήση blockchain στη συμμετοχική δημιουργικότητα. Ειδικότερα, το blockchain μαζί με τα smart contracts, μπορούν να αυτοματοποιήσουν την αγοραπωλησία και επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου στη συμμετοχική δημιουργικότητα.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Οι ΙοΜΤ συσκευές έχουν χαμηλούς πόρους από άποψη υπολογιστικής ισχύος, αποθηκευτικού χώρου και μνήμης. Συνεπώς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν υψηλών προδιαγραφών μηχανισμούς ασφαλείας για την προστασία τους. Έτσι, γίνονται ελκυστικοί στόχοι κυβερνοεπιθέσεων, θέτοντας ζωές σε κίνδυνο. Η έρευνα μου στοχεύει στην ανάπτυξη αποδοτικών μηχανισμών ασφαλείας που θα προστατεύουν αυτές τις συσκευές και τις e-healthcare υπηρεσίες που συνιστούν αυτές οι συσκευές. Αναφορικά με την αγοραπωλησία και την επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου, το κυρίαρχο πρόβλημα είναι η εμπλοκή τρίτων οντοτήτων σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτό καθιστά την αγοραπωλησία ψηφιακού περιεχομένου ακριβή για ανεξάρτητους δημιουργούς. Συνεπώς, η πρόκληση είναι η μείωση αυτού του κόστους.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Εμπειρία που διευρύνει τους ορίζοντες.

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση και μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη μας εφόσον είμαστε πρόθυμοι και επιτρέψουμε σε άλλους ανθρώπους να μας τα δείξουν.