Δήμητρα Μεγαδούκα - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δήμητρα Μεγαδούκα

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
ΙνΙνστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενη εταιρία
SUK HELLAS LTD

Ηλικία
35

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Ο στόχος του ερευνητικού προγράμματος PHYMET ήταν να δημιουργήσει μεμβράνες διαχωρισμού μετάλλων, ώστε να μειωθεί η απώλεια πρώτων υλών και παράλληλα να προστατευθεί το περιβάλλον, (εδάφη και νερά) από ρυπογόνα μέταλλα. 

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Επανάκτηση μετάλλων μέσω "φυτο-εξόρυξης" - εξυγίανση εδαφών και νερών

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Ευκαιρία επιστροφής στην έρευνα

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Γνωριμία με εξειδικευμένους επιστήμονες, εμπειρία σε εργαστήρια και νέα επιστημονικά όργανα, διαφορετικές προσεγγίσεις στην επίλυση επιστημονικών θεμάτων.