Γεωργία Μαυροκεφάλου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γεωργία Μαυροκεφάλου

Ερευνητική Θέση
Υπ. Διδάκτορας  

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας

Συνεργαζόμενη εταιρία
Geospatial Enabling Technologies (GET)

Ηλικία
29

Πόλη
Αθήνα 

Επίκεντρο έρευνας
Η έρευνα εστιάζει στη δημιουργία ενός καινοτόμου εργαλείου που αφορά την τηλεπισκοπική παρατήρηση των ραδιενεργών διαλυτών ρύπων (Cs-137) στο θαλάσσιο περιβάλλον, με την ενσωμάτωση επιτόπιων μετρήσεων, δορυφορικών παρατηρήσεων-μετρήσεων, μοντέλων και ΣΓΠ-GIS. Η περιοχή μελέτης που διερευνάται κατά τη διάρκεια αυτού του έργου είναι το Αιγαίο Πέλαγος (Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειος). Οι σχέσεις των θαλάσσιων παραμέτρων (SST, SSS, Ωκεάνιο Χρώμα και Θρεπτικών Ουσιών) με επιτόπιες μετρήσεις συγκεντρώσεων ενεργότητας Cs-137 στο Αιγαίο Πέλαγος διερευνώνται και αναλύονται (χρονικά και χωρικά), με σκοπό να οδηγήσουν σε ένα συνδυασμό μοντέλων-εξισώσεων για την τηλεπισκοπική καταγραφή και πρόβλεψη των συγκεντρώσεων ενεργότητας Cs-137 στην επιφάνεια της θάλασσας.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Το εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί για την τηλεπισκοπική ανίχνευση: α) της καταγραφής της ραδιενεργούς ρύπανσης (Cs-137), για μια αποδοτική, από πλευράς κόστους, παρακολούθηση στο θαλάσσιο περιβάλλον και την αξιολόγηση της ραδιολογικής κατάστασης (καθώς δεν υπάρχει ακόμη προϊόν που να προφέρει τη δορυφορική καταγραφή της ραδιενεργούς ρύπανσης), β) της εκτίμησης των επιπτώσεων πιθανών ραδιολογικών γεγονότων και συμβάντων, γ) της εκτίμησης των επιπτώσεων στην οικολογική πυραμίδα (τροφική αλυσίδα) της ραδιενεργούς ρύπανσης για τις εκτιμήσεις των δόσεων στα οικοσυστήματα. Επιπλέον, μπορεί να είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για την υποστήριξη των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, για την έγκαιρη εφαρμογή αντιμέτρων σε περίπτωση ραδιολογικών συμβάντων.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Επιμορφωτική, συναρπαστική, θετική, υποστηρικτική, σε ωριμάζει

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Τα πιο σημαντικά μαθήματα από τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα είναι: α) η σημασία της παρακολούθησης του οικοσυστήματος χρησιμοποιώντας δεδομένα από όλες τις διαθέσιμες πηγές και η ανάλυσή τους συνδυάζοντας διαφορετικές επιστήμες, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των θαλάσσιων οργανισμών και των ανθρώπων, β) η καταγραφή και η κατανόηση των επιπτώσεων από ατυχήματα του παρελθόντος στη σημερινή εποχή.