Βαρβάρα Μαυροειδή - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Βαρβάρα Μαυροειδή

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών

Συνεργαζόμενη εταιρία
ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ

Ηλικία
37

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Η έρευνά μου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός νέου ραδιοδιαγνωστικού παράγοντα για την απεικόνιση του καρκίνου του μαστού με τη χρήση τομογραφίας SPECT (Υπολογιστικής Τομογραφίας Εκπομπής Μονού Φωτονίου), όπου θα συνδυάζονται οι ιδανικές χημικές ιδιότητες του τεχνητίου-99m, το συχνότερα χρησιμοποιούμενο ραδιονουκλίδιο στην πυρηνική ιατρική, με εκείνες του αντικαρκινικού παράγοντα 2-(4'-αμινοφαινυλο) βενζοθειαζόλιο, που προσλαμβάνεται εκλεκτικά από συγκεκριμένα κύτταρα καρκίνου του μαστού.Η παρουσία του 2-(4'-αμινοφαινυλο) βενζοθειαζολίου αναμένεται να καθοδηγήσει στοχευμένα τον παράγοντα στον καρκινικό ιστό του μαστού, επιτρέποντας έτσι την απεικόνιση του όγκου μέσω της εκπεμπόμενης γ-ακτινοβολίας από το τεχνήτιο-99m.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η επιτυχής υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου και εξειδικευμένου ραδιοδιαγνωστικού παράγοντα τουτεχνητίου-99m για την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση του καρκίνου του μαστού με επιπλέον θεραπευτικές δυνατότητες. Στην αγορά, μέχρι στιγμής, δεν υφίσταται τέτοιου είδους σκεύασμα, με αποτέλεσμα να είναι υψηλή η εμπορική ζήτηση, καθώς ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο διαδεδομένος καρκίνος στις γυναίκες. Το εν λόγω ερευνητικό έργο εμπίπτει στην υψηλή εξειδίκευση των συμμετεχόντων ερευνητών του ΕΚΕΦΕ «Δ», αλλά και της συνεργαζόμενης εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, η οποία παράγει και διανέμει ραδιοφάρμακα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Ενθάρρυνση, Δημιουργικότητα, Εξειδίκευση, Διεπιστημονικότητα, Συνεργασία  

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Στα πλαίσια της υποτροφίας είχα τη δυνατότητα να εμπλουτίσω τις επαγγελματικές μου δεξιότητες και συγχρόνως να αποκτήσω μία σαφή εικόνα του τομέα των φαρμάκων και συγκεκριμένα της παραγωγής των ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων. Η συνεργασία μου με την εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ διεύρυνε το φάσμα των δραστηριοτήτων μου και οδήγησε σε κοινές προτάσεις χρηματοδότησης.