Δημήτρης Μακρής - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δημήτρης Μακρής

Ερευνητική Θέση
Διδάκτορας  

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ακτινολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας

Συνεργαζόμενη εταιρία
RTsafe

Ηλικία
36

Πόλη
Αθήνα 

Επίκεντρο έρευνας
Το ενδιαφέρον μου επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της δοσιμετρίας των σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας, για την ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική θεραπεία των όγκων του εγκεφάλου και, συγκεκριμένα, στη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS). Η διδακτορική μου έρευνα αποσκοπούσε στην ανάπτυξη μίας νέας και αξιόπιστης εξατομικευμένης μεθόδου επαλήθευσης του προγράμματος προκαταρκτικής θεραπείας που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα περισσότερα από τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην κλινική πρακτική που αφορά τους όγκους των εγκεφάλου, βελτιώνοντας έτσι την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της SRS. 

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η ακτινοθεραπεία είναι μία εξαιρετικά περίπλοκη ιατρική πρακτική, με πολλά διαφορετικά στάδια, και καθένα από αυτά είναι ταυτόχρονα και μία πιθανή πηγή σφάλματος. Ο στόχος της ακτινοθεραπείας είναι να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα, αφήνοντας τους υγιείς ιστούς αβλαβείς. Ειδικά στην ακτινοθεραπεία του εγκεφάλου, ακόμη και οι μικρές αποκλίσεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες στον ασθενή. Η αυξημένη  πολυπλοκότητα αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάλυση και την ακρίβεια των παραδοσιακών μεθόδων Διασφάλισης Ποιότητας, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την επαλήθευση της παροχής δόσης ακτινοβολίας στον ασθενή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε προηγμένες εφαρμογές ακτινοθεραπείας, όπως σε SRS πολλαπλών εγκεφαλικών μεταστάσεων, όπου πολύ υψηλές δόσεις ακτινοβολίας πρέπει να χορηγούνται σε στόχους με ακρίβεια κάτω του χιλιοστού. Απαιτούνται νέες εξατομικευμένες μέθοδοι για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και των προβλημάτων. 

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Συνεργασία, Κίνητρο, Υποστήριξη, Καινοτομία, Όραμα, Δικτύωση

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Η αξιοπιστία και η υποστήριξη αυτού του προγράμματος με βοήθησαν να επικεντρωθώ καλύτερα στην έρευνά μου. Αυτό που έμαθα και που πιστεύω ακράδαντα πλέον, είναι ότι οι συνέργειες, οι συνεργασίες και οι ομαδικές προσπάθειες παράγουν πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα.