Γιώργος Κυλάφης

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Εργαστήριο Ραδιοχρονολόγησης και Περιβάλλοντος - Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Ερευνών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας 

Συνεργαζόμενη εταιρία
Chiesi Ltd.

Ηλικία
38

Πόλη
Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανία

Επίκεντρο έρευνας
Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη και η δοκιμή μίας νέας προσέγγισης για την παροχή φαρμάκου σε μορφή αερολύματος(αεροζόλ) χρησιμοποιώντας συνδυασμούς μικροσκοπικών σωματιδίων ως φορείς φαρμάκων που μπορεί να προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα εναπόθεσης στους πνεύμονες και ελάχιστες απώλειες στην περιοχή του στόματος και του λαιμού. Η υγροσκοπική συμπεριφορά των αέροσολ έχει γίνει αντικείμενο έρευνας τα τελευταία χρόνια, και πιο εκτεταμένα από φυσικούς της ατμόσφαιρας και υγειονομικούς της βιομηχανίας, οι οποίοι μελέτησαν την συμπεριφορά των ρύπων μετά την εισπνοή. Η διόγκωση των σωματιδίων που αποτελούν ένα αεροζόλ, μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας μία μέθοδο γνωστή ως 

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η βελτιστοποιημένη και περιφερική στόχευση του πνεύμονα στην παράδοση φαρμάκου, θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω του ελέγχου της σύνθεσης, και κατ’ επέκταση μέσω του ελέγχου της υδροσκοπικότητας (ικανότητα των σωματιδίων να λαμβάνουν νερό σε συνθήκες υψηλής υγρασίας)των σωματιδίων-φαρμάκων, και της ταχύτητας εναπόθεσης τους μετά την εισπνοή τους. Μέσω του αρχικού ελέγχου του μεγέθους αυτών των σωματιδίων-φορέων φαρμάκου στην νάνοκλίμακα πριν την είσοδο τους στον πνέυμονα, το ποσοστό εναπόθεσης και κατ’επέκταση της απώλειας φαρμάκου στα ανώτερα τμήματα του ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος, μπορεί να ελεχθείμέσω τηςEEG μεθόδου, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την στοχευμένη δράση του φαρμάκου στα βαθύτερα συστήματα των πνευμόνων.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Φιλόδοξη-αδιάβλητη-ανεξάρτητη-στοργική-θετική 

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Όταν αισθάνεσαι πραγματικά ότι η ερευνητική σου φιλοσοφία δεν ταιριάζει με τους ερευνητικούς στόχους μίας ομάδας, είναι ωφέλιμο ο διαχωρισμός των δύο πλευρών να γίνει το συντομότερο δυνατό, ούτως ώστε η χρηματοδότηση και ο χρόνος του μεταδιδακτορικού ερευνητή να μπορούν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπογια το καλό της επιστήμηςκαι της ανθρωπότητας.