Δήμητρα Κουμπούρη - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δήμητρα Κουμπούρη

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενη εταιρία
TITAN Cement Company S.A. (TITAN)

Ηλικία
34

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Νέοι τύποι τσιμέντου έχουν προταθεί ως εναλλακτικά δομικά υλικά με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σύγκριση με το συμβατικό τσιμέντο Portland (OPC). Τα μπελιτικά (BC) και μπελιτικά ασβεστο-θειο-αλουμινικά (BCSA) τσιμέντα θεωρούνται ως η πιο ρεαλιστική εναλλακτική λύση με ισοδύναμες ή βελτιωμένες ιδιότητες σε σύγκριση με το OPC. Στο συγκεκριμένο έργο, ακολουθήθηκε μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη των BC και BCSA τύπων τσιμέντου, η οποία βασίστηκε στη μελέτη του σχεδιασμού, της παραγωγής και του μηχανισμού ενυδάτωσης τους, καθώς και στην αξιολόγηση επιλεγμένων παραπροϊόντων για την αξιοποίηση τους ως εναλλακτικές πρώτες ύλες. 

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Το τσιμέντο είναι το πιο διαδεδομένο τεχνητό προϊόν στον πλανήτη, η παραγωγή του οποίου είναι μια βιομηχανική διαδικασία με υψηλό ενεργειακό και περιβαλλοντικό κόστος. Κάθε χρόνο, η παραγωγή περίπου 4 Gt OPC παγκοσμίως οδηγεί στο 8% των ανθρωπογενών εκπομπών CO2. Η παραγωγή BC και BCSA τσιμέντων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 από 10 -12% και 25% -35%, αντίστοιχα, και σε μείωση της απαιτούμενης ενέργειας σε σύγκριση με το OPC. Επιπλέον, η χρήση παραπροϊόντων στην παραγωγή του τσιμέντου θα είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του εκπεμπόμενου CO2, καθώς και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Δημιουργική, Εξειδικευμένη, Απαιτητική, Πολυτομεακή, Αποτελεσματική  

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Η σημασία ενός διεπιστημονικού χώρου εργασίας για τον ερευνητικό και βιομηχανικό τομέα προκειμένου να κινηθεί αποτελεσματικά από τη βασική έρευνα στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια