Άρης Κοσμόπουλος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Άρης Κοσμόπουλος

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Συνεργαζόμενη εταιρία
SciFY

Ηλικία
37

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Στόχος της έρευνας είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο και ένα σετ εργαλείων για τη σύνοψη και ολιστική παρουσίαση πληροφοριών από διάφορες πηγές δεδομένων (μη δομημένων, ημι-δομημένων και δομημένων), συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση των πολυγλωσσικών προκλήσεων. Οι μέθοδοι θα εφαρμοστούν και θα αξιολογηθούν σε περιπτώσεις που σχετίζονται με διάφορους τομείς, όπως οι ειδήσεις, η οικονομία, η νομοθεσία. Οι παραπάνω τομείς προτείνονται επειδή διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, τονίζοντας τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης. Επιπλέον, οι βιομηχανίες πίσω από αυτούς τους τομείς αποτελούν σημαντικές αγορές, στις οποίες στοχεύει η συνεργαζόμενη εταιρεία

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η ζωή μας είναι γεμάτη δεδομένα. Το να έχεις απλά πρόσβαση στα δεδομένα δεν αρκεί πια. Χρειαζόμαστε εργαλεία και διαδικασίες που να μπορούν να αντλήσουν τις πληροφορίες και να τις παρουσιάζουν με χρήσιμους τρόπους. Η έρευνά μας και τα σχετικά προϊόντα επικεντρώνονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, κάθε τομέας διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη, καθώς δεν υπάρχει μία μοναδική, μαγική λύση για τα πάντα.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Θετική, χαρά, δημιουργεί ασφάλεια, λιγότερο άγχος, προσωπική εξέλιξη

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Οι ανάγκες της έρευνας και της βιομηχανίας δεν είναι πάντα οι ίδιες, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι εντελώς διαφορετικές. Η ταυτόχρονη έρευνα και ο σχεδιασμός ενός προϊόντος μπορεί να έχει δυσκολίες, αλλά αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία, μέσα από την οποία αποκτάς πολύ χρήσιμες δεξιότητες. Ο συνδυασμός των δύο κόσμων (έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων) αποφέρει σημαντικά οφέλη στον υπότροφο, ενισχύοντας παράλληλα τις τεχνικές δεξιότητες του.