Θεόδωρος Κατωπόδης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Θεόδωρος Κατωπόδης

Ερευνητική Θέση
Διδακτορικός Φοιτητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ)

Συνεργαζόμενη εταιρία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

Ηλικία
34

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Σκοπός αυτού του έργου είναι να δημιουργήσει ένα καινοτόμο πλαίσιο για την υποστήριξη της ανθεκτικότητας των υποδομών των ΕΛΠΕ στις κλιματικές πιέσεις, καθώς και να δημιουργήσει επιστημονικά επικυρωμένες γνώσεις σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη λειτουργία των υποδομών. Μέχρι τώρα, η πλειονότητα των πολιτικών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αφορούσαν κυρίως τη μείωση των εκπομπών, χωρίς ωστόσο να εφαρμόζονται σοβαρές δράσεις στο πλαίσιο της προσαρμογής. Έτσι, προτείνεται ένα καινοτόμο πλαίσιο ανθεκτικότητας που να συνδυάζει τις γνώσεις που δημιουργούνται από την ολιστική εκτίμηση κινδύνων και επιπτώσεων, με τη δημιουργία ενός λεπτομερούς προγράμματος δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη εκτεταμένες επιπτώσεις στη βιομηχανία πετρελαίου, θέτοντας τη λειτουργία, αξιοπιστία και ανάπτυξη του τομέα σε κίνδυνο. Εφόσον οι υποδομές της βιομηχανίας του πετρελαίου έχουν δεκάδες χρόνια ζωής, τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής αποτελούν μια επιπλέον πρόκληση για όλη την παραγωγική αλυσίδα, από την εξόρυξη μέχρι και τη διανομή. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ΕΛΠΕ, μπορεί να είναι καταστροφικές, όπως επίσης και για τη βιωσιμότητα της οικονομίας της χώρας, των γειτονικών κοινοτήτων και του περιβάλλοντος. Η προτεινόμενη έρευνα περιλαμβάνει την καθιέρωση μιας ενοποιημένης μεθοδολογικής προσέγγισης που θα εκτιμήσει τον κίνδυνο και θα καθορίσει την ανθεκτικότητα των ΕΛΠΕ απέναντι στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, για τα μέσα του 21ου αιώνα.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Κίνητρο, μεθοδικός, προσαρμοστικότητα, ικανότητα, ανθεκτικός

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Ως μέρος μιας ερευνητικής ομάδας, είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ με επιστήμονες και μηχανικούς στον τομέα, καθώς και να μάθω πώς να ιεραρχώ τις προτεραιότητες στην εργασία μου. Παράλληλα, βελτίωσα τη διαχείριση του χρόνου στον χώρο εργασίας, ενώ η δημοσίευση αρκετών επιστημονικών περιοδικών, με βοήθησε ώστε να κάνω το γράψιμό μου πιο ακριβές και περιεκτικό.