Μιχαήλ Καπλάνης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μιχαήλ Καπλάνης

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Ερευνών & Τεχνολογίας Ενέργειας & Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) 

Συνεργαζόμενη εταιρία
BIOKOΣΜΟΣ

Ηλικία
38

Επίκεντρο έρευνας
Παρά τις σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία πενήντα χρόνια, ο καρκίνος είναι ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας και η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Τα μειονεκτήματα πολλών αντικαρκινικών φαρμάκων, όπως η ανθεκτικότητα σε αυτά, οι παρενέργειές τους και η αδυναμία τους για την in vitro και in vivo απεικόνιση μας οδήγησαν στην αξιολόγηση νέων συμπλοκών ρηνίου και τεχνητίου-99m, ως πιθανούς θεραπευτικούς και διαγνωστικούς παράγοντες.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογηθούν βιολογικά νέα σύμπλοκα του ρηνίου ως νέοι θεραπευτικοί παράγοντες, με σκοπό να μειωθούν οι παρενέργειες των υφιστάμενων αντικαρκινικών φαρμάκων και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του ασθενούς. Επίσης, με την ταυτόχρονη μελέτη των αντίστοιχων συμπλοκών του τεχνητίου-99m, ο στόχος είναι να γίνεται έγκαιρη διάγνωση του καρκινικού όγκου στον ασθενή για την καλύτερη αντιμετώπισή του.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Εποικοδομητική, εξαιρετική, αποδοτική, χρήσιμη, εμπειρία

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με την ταυτόχρονη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, βοήθησε την έρευνα και τη σκέψη μου να εστιάσουν περισσότερο σε κάτι που ενδεχομένως να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία. Μετά την άριστη συνεργασία του προγράμματος με την εταιρεία είμαι πλέον μέλος του επιστημονικού δυναμικού της.