Παναγιώτης Καδδάς - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Παναγιώτης Καδδάς

Ερευνητική Θέση
Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Συνεργαζόμενη εταιρία
InDigital ΑΕ

Ηλικία
32

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Η έρευνα αυτή εστιάζει στην εξέλιξη τεχνικών Ανάλυσης Εικόνας για την Επεξεργασία και Αναγνώριση Εγγράφων. Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης και αρχιτεκτονικές Νευρωνικών Δικτύων που χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά της εικόνας και του κειμένου ενσωματώνονται σε συστήματα ταξινόμησης εγγράφων, με στόχο να εξαχθεί χρήσιμη σημασιολογική και συναισθηματική πληροφορία σχετική με τα έγγραφα.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η γραφειοκρατία είναι το κύριο πρόβλημα που επιδιώκει να αντιμετωπίσει η συγκεκριμένη έρευνα. Επιπλέον, η εξαγωγή σημασιολογικής πληροφορίας μέσα από ιστορικά έγγραφα είναι μείζονος σημασίας από την πλευρά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Ιστορίας.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Έρευνα, Προσπάθεια, Συντονισμός, Συνέπεια, Επικοινωνία

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσει κανείς ανάμεσα σε ζητήματα Έρευνας και Επιχείρησης, αλλά από τη στιγμή που το καταφέρει, τότε καταλαβαίνει πόσο ενδιαφέρον είναι.