Χριστόφορος Χριστοφορίδης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Χριστόφορος Χριστοφορίδης

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιντούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενη εταιρία
ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Ηλικία
40

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Οι στόχοι αυτού του έργου ήταν (α) η παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρουσία επιλεγμένων αναδυόμενων ρύπων σε όλο το σύστημα ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με τη χρήση προηγμένων αναλυτικών οργάνων και επικυρωμένων αναλυτικών μεθόδων, (β) η διερεύνηση των οδών διάσπασης επιλεγμένων αναδυόμενων ρύπων στο πόσιμο νερό χρησιμοποιώντας προχωρημένες διαδικασίες οξείδωσης (AOPs), (δ) και η καταγραφή των κύριων κινδύνων στο σύστημα παροχής νερού της ΕΥΔΑΠ. Μέσω του έργου κατέστη εφικτό να αναγνωριστούν οι πιθανές απειλές για την ποιότητα του νερού σε ολόκληρο τον κύκλο πόσιμου νερού της εταιρίας, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σύστημα εκτίμησης κινδύνων και να αρχίσει να εφαρμόζεται ένα Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (WSP).

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Μέσω αυτού του έργου, η μεγαλύτερη εταιρεία πόσιμου νερού της Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, απέκτησε τη γνώση και την τεχνική καθοδήγηση για να εντοπίσει τις πιθανές απειλές για την ποιότητα του νερού σε ολόκληρο τον κύκλο πόσιμου νερού (πηγή, επεξεργασία, δίκτυο διανομής), προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σύστημα εκτίμησης κινδύνων, να αρχίσει να εφαρμόζεται ένα σχέδιο ασφάλειας των υδάτων (WSP) εν αναμονή των επικείμενων κανονισμών της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Ομαδικότητα, ικανοποίηση, σταθερότητα, ουσιαστική, εκπαιδευτική  

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Τις συνέργειες που δημιουργούνται κατά τη συμμετοχή σε μια ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από μέλη με διαφορετικές ειδικότητες και εργασιακό αντικείμενο, καθώς και την ανάγκη σχεδιασμού στοχευμένης έρευνας που να διαμορφώνεται σαν συνιστώσα δυο δυνάμεων: α) των διαχρονικών και έκτακτων αναγκών της μεγαλύτερης εταιρίας διαχείρισης υδάτων στην Ελλάδα και β) των σύγχρονων ερευνητικών εργαλείων που γίνονται συνεχώς διαθέσιμα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.