Ευαγγελία Χολέβα - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ευαγγελία Χολέβα

Ερευνητική Θέση
Διδακτορική Ερευνήτρια

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενη εταιρία
Q-lab

Ηλικία
32

Πόλη
Λάρισα

Επίκεντρο έρευνας
Βασικός στόχος της έρευνας είναι η κατασκευή και η προετοιμασία νέων προσροφητικών νανοϋλικών για την απομάκρυνση του H2S καθώς και νέων μεμβρανών για τον διαχωρισμό CO2/CH4 στοχεύοντας στον σχεδιασμό μιας διεργασίας υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους για την αναβάθμιση του βιοαερίου. Δείγματα ενεργού άνθρακα τροποποιήθηκαν με στόχο την παρασκευή υλικών ευνοϊκών στην προσρόφηση H2S. Επιπλέον, κατασκευάστηκαν μεμβράνες κοίλων ινών εμβαπτισμένες σε ιοντικά υγρά για την ενίσχυση της εκλεκτικότητάς τους ως προς το CO2, ενώ για τον έλεγχο της διεργασίας που σχεδιάστηκε συνδυάζοντας τα παραπάνω βρίσκεται υπό κατασκευή μια πειραματική συσκευή. 

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Στις μέρες μας, η συνηθέστερη μέθοδος αποθείωσης του βιοαερίου (άμεση έγχυση αέρα στον χωνευτή) παρουσιάζεται ακατάλληλη για την επίτευξη των απαιτούμενων ορίων συγκέντρωσης του H2S, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις προδιαγραφές του βιομεθανίου. Όσον αφορά τον διαχωρισμό CO2/CH4, όλες οι σημερινές βιομηχανικές μέθοδοι έχουν υψηλό κόστος λειτουργίας και επένδυσης και επιπλέον παράγουν (εξαιρουμένης της διαδικασίας PSA) υγρά απόβλητα για τα οποία απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. Σχεδιάζεται και προτείνεται μια εναλλακτική λύση, η οποία περιλαμβάνει ένα στάδιο προσρόφησης, για την απομάκρυνση του H2S, ακολουθούμενο από ένα στάδιο μεμβράνης, για τον εμπλουτισμό του βιοαερίου με στόχο την αναβάθμισή του σε βιομεθάνιο. Η εδραίωση αυτής της διεργασίας σε βιομηχανικό επίπεδο θα έχει τεράστια οφέλη για ολόκληρη την ελληνική οικονομία, αλλά και για το περιβάλλον.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Η άμεση αλληλεπίδραση έρευνας-βιομηχανίας με έκανε ακόμη πιο φιλόδοξη!

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Έχοντας την ευκαιρία να είμαι μέρος μιας ερευνητικής ομάδας καταρτισμένων επαγγελματιών στον Δημόκριτο, ανέπτυξα σε βάθος τις γνώσεις μου στον τομέα της νανοεπιστήμης και των Νανουλικών και ο ζήλος μου για την οικονομική ανάλυση και τη βιωσιμότητα έγινε ακόμη πιο έντονος. Επιπλέον, έμαθα να πετυχαίνω τους στόχους μου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα, κάτω από πολύ αυστηρές χρονικές προθεσμίες.