Εμμανουήλ Χατζηγεωργίου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εμμανουήλ Χατζηγεωργίου

Ερευνητική Θέση
Διδακτορικός φοιτητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενη εταιρία
TITAN Α.Ε. 

Ηλικία
31

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Δύο εξαιρετικά χρήσιμες τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών, τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στη βιομηχανία, είναι η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία σάρωσης και η Περίθλαση ακτίνων Χ. Οι δύο αυτές τεχνικές φτάνουν στα όριά τους όταν προσπαθεί κάποιος να περιγράψει με μεγάλη ακρίβεια πολύπλοκα, πολυφασικά υλικά, όπως το κλίνκερ που αποτελεί το κύριο συστατικό του τσιμέντου. Το επίκεντρο της έρευνας μου είναι η αξιοποίηση και ο συνδυασμός των τεχνικών αυτών για το όσο το δυνατό ακριβέστερο και γρήγορο χαρακτηρισμό τόσο συμβατικών όσο και νέων τύπων κλίνκερ.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η έρευνα στοχεύει να δώσει νέα εργαλεία για γρηγορότερο και ακριβέστερο χαρακτηρισμό του κλίνκερ. Τέτοια εργαλεία είναι ζωτικής σημασίας για τον σωστό σχεδιασμό και έλεγχο της παραγωγής νέων τύπων κλίνκερ. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου ποιότητας ωθώντας έτσι τη βιομηχανία προς την 4η βιομηχανική επανάσταση.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Διεπιστημονικότητα, συνεργασία, ευρηματικότητα, ευκαιρίες, επίλυση προβλημάτων 

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Έμαθα πώς να διαχειρίζομαι πρακτικά προβλήματα με μια ακαδημαϊκή θεώρηση συνδυάζοντας ένα δημιουργικό τρόπο σκέψης με τις απαιτήσεις και ευκαιρίες που προσφέρει η βιομηχανία.