Χριστίνα Άννα Γάτσιου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Χριστίνα Άννα Γάτσιου

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενη εταιρία
Scienomics

Ηλικία
32

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Η μοντελοποίηση νανοσύνθετων υλικών πολυσακχαριτών-πηλού, μιας κατηγορίας υλικών με υψηλό επιστημονικό και βιομηχανικό ενδιαφέρον. Τα νανοσύνθετα πολυσακχαρίτη-πηλού είναι βιοαποικοδομήσιμα και επιδεικνύουν ένα πλήθος εφαρμογών ως υλικά συσκευασίας, απορροφητικά, ιατρικά εμφυτεύματα κ.λπ. Η μελέτη σημαντικών ιδιοτήτων αυτών των υλικών απαιτεί προσομοιώσεις μεγάλου υπολογιστικού χρόνου και συνεπώς απαιτείται η χρήση αδροποιημένων μοντέλων. Στο επίκεντρο λοιπόν του έργου υπήρξε η ανάπτυξη ενός υπολογιστικού εργαλείου που γεφυρώνει ατομικά και αδροποιημένα μοντέλα που είναι απαραίτητα στη μελέτη του προαναφερθέντος ή οποιουδήποτε άλλου υλικού.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η ανάπτυξη νέων μεθόδων στη μοντελοποίηση υλικών επιτρέπει τη μελέτη σχέσεων δομής-ιδιοτήτων των υλικών και συνεπώς συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων υλικών με αυξημένη λειτουργικότητα σε εφαρμογές. Επιπλέον, τα νανοσύνθετα πολυσακχαρίτη-πηλού είναι βιονανοσύνθετα υλικά που είναι «ανανεώσιμα» και «βιοαποικοδομήσιμα» και έτσι μπορούν να αξιοποιηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Τέτοια βιοαποικοδομήσιμα υλικά αποδεικνύονται πολύτιμα δώρα για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Ήταν μια απαιτητική αλλά πολύτιμη εμπειρία

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Ότι μόνο η διατήρηση ενός κοινού στόχου, η εστίαση στην αμοιβαία κατανόηση (μεταξύ ακαδημαϊκών στόχων και της εταιρείας) και η ομαδικότητα μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία του έργου.