Πρόδρομος Φετφατζής - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πρόδρομος Φετφατζής

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας

Συνεργαζόμενη εταιρία
msensis

Ηλικία
46

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
O στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του AirSensis, ενός ακριβούς, μικρού και χαμηλού κόστους συστήματος έξυπνων αισθητήρων με πακέτα εφαρμογών, με στόχο τη δημιουργία ενός προϊόντος που θα βγει στην αγορά. Αντικείμενο της έρευνας είναι η παρακολούθηση και o έλεγχος του εσωτερικού αέρα για το σπίτι και την εργασία, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την ευημερία. Το AirSensis, είναι μια IoT έξυπνη συσκευή, η οποία μπορεί να αλληλεπιδράσει χρησιμοποιώντας smartphone, γραφικά, οπτικά εφέ, ενημερώνοντας για τα επίπεδα των αέριων και σωματιδιακών ρύπων. Η ολοκλήρωση του AirSensis, ενός συστήματος αισθητήρων χαμηλού κόστους (LCS) για εσωτερικούς και δυνητικά εξωτερικούς χώρους που παρακολουθεί τη ρύπανση είναι το επίκεντρο της έρευνάς μας. 

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Το AirSensis καταφέρνει να ξεπερνά το εμπόδιο του χαμηλού κόστους, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν οικονομικότερα υποσυστήματα, χωρίς να διακυβεύεται η αξιοπιστία. Άλλο ζήτημα ήταν η πολυπλοκότητα που προκαλείται από το πλήθος των αισθητήρων, καθώς επίσης από τους τρόπους διασύνδεσής του. Επιπλέον, τα LCS παρουσιάζουν αστάθειες ή επηρεάζονται από συνθήκες - ευαισθησίες κ.λπ. τις οποίες προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε και να εξαλείψουμε. Το έργο εστιάζει επίσης στον σχεδιασμό σε πολλαπλά επίπεδα, προσπαθώντας να καλύψει ανάγκες καταναλωτών. Οι διαφορές του ερευνητικού πεδίου σε σχέση με την αγορά και τις εταιρείες ξεπεράστηκαν και απέδωσαν το σύστημα AirSensis ως τον καρπό της προσπάθειάς μας. 

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Βιομηχανική έρευνα AirSensis, ποιότητα αέρα, αέριοι ρύποι, αερολύματα, χαμηλό κόστος

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα βιομηχανικών υποτροφιών ΙΣΝ, απέκτησα γνώση και εμπειρία συστημάτων χαμηλού κόστους στον τομέα της ποιότητας του αέρα, που σήμερα δημιουργεί ραγδαία αγορές προϊόντων. Όλοι μαζί, η ομάδα στο Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος, η msensis και εγώ εργαστήκαμε, ξεπερνώντας προβλήματα και δυσκολίες που θα επηρέαζαν μια μελλοντική γραμμή παραγωγής.