Κοσμάς Έλληνας - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κοσμάς Έλληνας

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορικός

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενη εταιρία
BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε.

Ηλικία
38

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Τροποποίηση επιφανειών με τη χρήση νανοτεχνολογίας, με επίκεντρο τον έλεγχο των ιδιοτήτων διαβροχής τους με σκοπό τη δημιουργία νέων «έξυπνων» υλικών επιφανειών με βελτιωμένη λειτουργικότητα (δηλαδή αντι-συγκόλληση, διαχωρισμός υγρών, ιδιότητες αυτοκαθαρισμού κ.λπ.).

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Το έργο είχε δύο βασικούς στόχους. • Ο πρώτος στόχος ήταν να αναπτυχθούν νέες κατασκευαστικές διεργασίες για υπάρχουσες επιστρώσεις, ή για επιστρώσεις πλάσματος ή άλλες. • Ο δεύτερος στόχος ήταν η ανάπτυξη νέων μεθόδων χαρακτηρισμού για τις επιστρώσεις στην ξυριστική λεπίδα. Τα ερευνητικά θέματα προετοιμάστηκαν σε συνεργασία με την εταιρεία και είναι θέματα μεγάλης σημασίας για τη βελτίωση της απόδοσης του ξυρίσματος. 

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Συναρπαστική, Χρήσιμη, Σημαντική, Νέα

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Αυτή η εμπειρία με βοήθησε να αποκτήσω νέες επαγγελματικές δεξιότητες και να μάθω νέες πρακτικές εργασίας. Επιπλέον, έχω βελτιώσει τις δεξιότητές μου στον βιομηχανικό σχεδιασμό και έχω μάθει πώς να μετατρέπω τα αποτελέσματα της έρευνας σε προϊόντα ή υπηρεσίες.