Μαρία Δαγιόγλου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μαρία Δαγιόγλου

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Συνεργαζόμενη εταιρία
SingularLogic

Πόλη
Κοζάνη 

Επίκεντρο έρευνας
Η επιτυχής Συνεργασία Ανθρώπου-Ρομπότ εξαρτάται από την ικανότητα του ρομπότ να αντιλαμβάνεται και να προβλέπει την κίνηση του ανθρώπου στο περιβάλλον και να προσαρμόζει δυναμικά τη συμπεριφορά του σε σχέση με τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Στόχος της έρευνας, στα πλαίσια της υποτροφίας, είναι η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση μεθόδων που ενισχύουν τις παραπάνω ρομποτικές ικανότητες και επιτρέπουν την ασφαλή και εύρυθμη αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ σε βιομηχανικά περιβάλλοντα όπου απαιτείται η εκτέλεση μιας εργασίας σε κοινό εργασιακό χώρο και με κοινό στόχο. 

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η Συνεργασία Ανθρώπου-Ρομπότ σε βιομηχανικά περιβάλλοντα μπορεί να ικανοποιήσει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, όπως για παράδειγμα πιο ευέλικτες γραμμές παραγωγής και απομακρυσμένες υπηρεσίες επίβλεψης και συντήρησης. Διάφορες εργασίες που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν και απαιτούν τη δεξιοτεχνία και τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου μπορούν να επαναπροσδιοριστούν στο πλαίσιο της Συνεργασίας Ανθρώπου-Ρομπότ, όπου τα ρομπότ προσφέρουν ακρίβεια και επαναληψιμότητα απαλλάσσοντας τον άνθρωπο από σωματική και πνευματική κόπωση. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου η φυσική παρουσία του ανθρώπου είναι αδύνατη ή επικίνδυνη, η παρουσία ενός ρομπότ μπορεί να επιτρέψει σε εξειδικευμένο προσωπικό να προσφέρει τις υπηρεσίες του απομακρυσμένα. 

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Συναρπαστική, Παραγωγική, Δημιουργική, Απαιτητική, Εξελικτική

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Η  μεταφορά γνώσης από την Έρευνα στη Βιομηχανία είναι αμφίδρομη. Αφενός οι ερευνητές πρέπει να γνωρίζουν τις προκλήσεις που απαντώνται στη Βιομηχανία και να συμβάλλουν στην επίλυσή τους. Αφετέρου, οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν τις εξελίξεις στην Έρευνα ώστε να μπορούν να δημιουργούν καινοτόμες πρακτικές.