Πολυξένη Βουρνά - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πολυξένη Βουρνά

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Νανοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενη εταιρία
BFP Advanced Technology

Ηλικία
38

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Ανάπτυξη μιας αμφιφιλικής πολυλειτουργικής επικάλυψης με ενισχυμένες αντιρρυπαντικές ιδιότητες.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που απασχολούν τη ναυτιλία είναι η ρύπανση των υφάλων των πλοίων που προκαλείται από τον αποικισμό σε αυτά ζωικών και φυτικών οργανισμών. Η βιολογική ρύπανση των υφάλων (fouling) από θαλάσσιους οργανισμούς παίρνει διάφορες κοινές ονομασίες, όπως φυκιάδα, γλίτσα και στρειδώνια. Εξαιτίας της ρύπανσης επιτείνεται η διάβρωση στην περιοχή των υφάλων, ελαττώνεται η ταχύτητα πλεύσης του πλοίου και αυξάνεται σημαντικά η κατανάλωση καυσίμου. Εκτιμάται ότι ένα πλοίο που δεν προστατεύεται από τη βιολογική ρύπανση μπορεί να συσσωρεύσει 150 kg/m2 οργανισμών σε λιγότερο από έξι μήνες στη θάλασσα. Για ένα Very Large Crude Carrier με 40.000 m2 υποθαλάσσια επιφάνεια, αυτό συνεπάγεται 6.000 τόνους οργανισμών. Ακόμα και μετά τον καθαρισμό και την επαναβαφή με κατάλληλα υφαλοχρώματα, η ταχύτητα πλεύσης μειώνεται κατά 7-14%της αρχικής, επειδή η επιφάνεια που έχει υποστεί επεξεργασία δεν μπορεί να επανακτήσει πλήρως την αρχική της τραχύτητα. Συνήθως ρυπαίνονται και τα δίκτυα θέρμανσης, ψύξης ή/και συμπυκνωτές που εργάζονται με θαλασσινό νερό, με συνέπεια την ελάττωση της ενεργού διατομής των σωλήνων αναρρόφησης και την μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία των υποστηριζόμενων μονάδων. Παρά την αποτελεσματικότητα τους, από τεχνικό – οικονομική άποψη, τα εμπορικά αντιρρυπαντικά υφαλοχρώματα δημιουργούν, λόγω της τοξικότητάς τους, σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Απαιτούνται, λοιπόν, νέα υλικά και τεχνικές για μια συμβατή λύση με την εύθραυστη σημερινή οικολογική ισορροπία. 

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Συναρπαστική, Έντονη, Δημιουργική

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Ανεξάρτητα από το πόσο πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε ένα θέμα, μόνο αφού χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση, συνειδητοποιούμε το πραγματικό επίπεδο κατανόησης που διαθέτουμε.

Νανοτεχνολογίας