Νικόλαος Βούρδας - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Νικόλαος Βούρδας

Ερευνητική Θέση
Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (INN) 

Συνεργαζόμενη εταιρία
MIRTEC S.A. – ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Ηλικία
42

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Ο βασικός στόχος του ADVANCER είναι να παρέχει και να αξιολογεί τα μέσα που θα προσθέσουν αξία σε κεραμικές σκόνες και δομές, μέσω της έξυπνης λειτουργικότητας επιφανειών σε διάφορες εφαρμογές. Το ADVANCER στοχεύει στην προστιθέμενη αξία σε ειδικά προσαρμοσμένα προϊόντα της MIRTEC S.A. – ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., μέσω της λειτουργικότητας ξηρής επιφάνειας χαμηλού κόστους, δηλαδή χωρίς υψηλό κόστος επένδυσης και συντήρησης και χρησιμοποιώντας αντιδραστήρια χαμηλού κόστους, και επιδεικνύει πιθανές εφαρμογές, προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργικότητας και να υποδειχθούν νέες αγορές-στόχοι.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Μεμβράνες και φίλτρα με βελτιωμένη απόδοση στους διαχωρισμούς λαδιού-νερού· Αντιρρυπαντικές/αντιβακτηριακές μεμβράνες· Υλικά καθαρισμού· Προστασία από τη συσσώρευση πάγου· Καλύτερη ροή ρευστότητας της σκόνης· Καταλυτικά ενεργά υλικά.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Εξαιρετική, βοηθητική, ενδιαφέρουσα, ενθαρρυντική, επιτυχημένη

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Ανάληψη μεμονωμένων ερευνητικών προσπαθειών, αντιμετώπιση προβλημάτων και αποτυχιών και επίλυση προβλημάτων. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησής μου, και προετοιμασία για τα επόμενα βήματα.