Ανδρέας Βεκίνης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ανδρέας Βεκίνης

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Συνεργαζόμενη εταιρία
Intracom Defense (IDE)

Ηλικία
33

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
• Ανάπτυξη αλγορίθμων βαθιάς μηχανικής μάθησης για τη βοήθεια αντιμετώπισης καταστροφών (HADR) με χρήση δορυφορικών εικόνων, μέσω της εξόρυξης οδικών δικτύων μετά από μια φυσική καταστροφή.

• Δημιουργία συστήματος πλοήγησης αυτόνομων θαλάσσιων οχημάτων για την αποφυγή σύγκρουσης εμποδίων, μέσω της ανάπτυξης ρεαλιστικού προσομοιωτή, σε διάφορες καιρικές συνθήκες και συνθήκες ορατότητας.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
• Μετά από μια φυσική καταστροφή, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο να φτάσουν έγκαιρα στον προσδιορισμό τους, είτε με όχημα είτε με τα πόδια. Αυτή η έρευνα στοχεύει να βελτιώσει τον χρόνο απόκρισης αυτών των υπηρεσιών και ενδεχομένως να σώσει ζωές.

• Αυτόνομα θαλάσσια οχήματα χρησιμεύουν σε σενάρια θαλάσσιας ασφάλειας αλλά και σε αποστολές διάσωσης ανθρώπων στη θάλασσα. Αυτά τα σκάφη πρέπει να τηρούν ωστόσο τους κανονισμούς αποφηγής θαλάσσιων συγκρούσεων (COLREGs). Αυτή η έρευνα στοχεύει την βελτίωσης της αυτονομίας τέτοιων σκαφών.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Πρόκληση, Αποφασιστικότητα, Επικοινωνία, Συντονισμός, Έρευνα 

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Ότι όταν αναλαμβάνουμε δουλειά που είναι εκτός της ζώνης άνεσής μας, τότε πραγματικά είμαστε σε θέση να μάθουμε καινούργια πράγματα.