Χρήστος Αργυρόπουλος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Χρήστος Αργυρόπουλος

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ακτινολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας 

Συνεργαζόμενη εταιρία
Motor Oil Hellas

Ηλικία
39

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Σκοπός του έργου είναι η εκπόνηση Ποσοτικής Εκτίμησης Κινδύνου (QRA) για σενάρια ατυχημάτων σε διυλιστήριο πετρελαίου και στη γύρω περιοχή, που περιλαμβάνουν την απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών, όπως υγρά καύσιμα, υδρογονάνθρακες ατμών και τοξικές ουσίες σε σύνθετες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υπό διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες (π.χ. κατεύθυνση και ταχύτητα ανέμου, συνθήκες ατμοσφαιρικής σταθερότητας). Επιπλέον, στοχεύει στον προσδιορισμό των αποστάσεων ασφαλείας ενός πιθανού χημικού ατυχήματος-ντόμινο στον περιβάλλοντα χώρο των παρακείμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας, καθώς και των συνεπειών στο περιβάλλον και στον πληθυσμό της γύρω περιοχής.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
1)Στόχος είναι η προτεινόμενη μεθοδολογία QRA να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί από έμπειρους μηχανικούς ασφάλειας από την ελληνική βιομηχανία πετροχημικών, προκειμένου να παραχθεί ένα εργαλείο για τη διαδικασία λήψης ενημερωμένων αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου, με σκοπό τον περιορισμό και τον μετριασμό του κινδύνου. 2) Να βελτιωθούν και να ενημερωθούν τα υφιστάμενα μέτρα έκτακτης ανάγκης και τα μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας των διυλιστηρίων πετρελαίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής ετοιμότητα και η αποτελεσματική ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην ευρύτερη περιοχή του διυλιστηρίου.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Ευχάριστη, ενδιαφέρουσα, εκπαιδευτική, μετασχηματιστική, συναρπαστική 

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Η συνεργασία και η ανταλλαγή ιδεών με ανθρώπους της βιομηχανίας. Ο χειρισμός και η εξεύρεση λύσεων σε πραγματικά, βιομηχανικά προβλήματα. Η εφαρμογή νέων ιδεών και τα ορατά αποτελέσματα, καθώς και οι βελτιώσεις και οι αποτυχίες.