Μαρία Αμέντα - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μαρία Αμέντα

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδάκτορική Ερευνήτρια

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενη εταιρία
TITAN Cement Company S.A. (TITAN)

Ηλικία
37

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Τα αυτοϊούμενα τσιμεντιτικά υλικά θα έχουν τη δυνατότητα να επιδιορθώνουν τις μικρορωγμές τους καθώς αυτές σχηματίζονται - είτε κατά την πρώιμη ωρίμανση είτε μετά από παρατεταμένο χρόνο - χωρίς την ανάγκη εξωτερικής παρέμβασης, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα του τσιμέντου και επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής του. Οι κύριοι στόχοι αυτού του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και την αξιολόγηση - σε εργαστηριακή κλίμακα - μιας ομάδας αυτοϊούμενων συνθέσεων τσιμέντου που θα ενσωματώνουν διαφορετικούς τύπους ενεργών συστατικών αυτοΐασης, όπως ορυκτά πρόσμικτα και υδραυλικές φάσεις.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η αυτό-ίαση τσιμεντιτικών υλικών μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις κατασκευές, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους, μειώνοντας έτσι τόσο το κόστος συντήρησης όσο και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Η απαιτούμενη συντήρηση των κατασκευών πραγματοποιείται συνήθως μόνο μετά την επίδραση των μηχανισμών φθοράς. Αυτή η προσέγγιση συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος, αλλά ενέχει επίσης υψηλό κίνδυνο αποτυχίας. Επιπλέον, οι απώλειες που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα των κατασκευών από σκυρόδεμα, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την υψηλή κατανάλωση ενέργειας και την αυξανόμενη έλλειψη πρώτων υλών, αντισταθμίζονται από σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη λόγω των μειωμένων απαιτήσεων σε νέο τσιμέντο και συνεπώς της μειωμένης κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Δημιουργική, παραγωγική, απαιτητική, ευρεία, εφευρετική

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Η σημασία ενός κοινού δικτύου μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας, τα οφέλη και οι προκλήσεις της διεπιστημονικής συνεργασίας