Μιχαηλία Αγγελοπούλου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μιχαηλία Αγγελοπούλου

Ερευνητική Θέση
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ακτινολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας 

Συνεργαζόμενη εταιρία
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

Ηλικία
36

Πόλη
Αθήνα 

Επίκεντρο έρευνας
Ο στόχος της έρευνας ήταν η ταχεία ανίχνευση παθογόνων ή βακτηρίων που προκαλούν αλλοίωση στο γάλα και στους χυμούς, χρησιμοποιώντας έναν οπτικό ανοσοαισθητήρα χωρίς τη χρήση ιχνηθετών, ο οποίος αναπτύχθηκε από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», με βάση την τεχνική Mach-Zehnder Interferometry. Συγκεκριμένα, η έρευνα είχε ως στόχο την ταυτόχρονη ανίχνευση της Σαλμονέλας (Salmonella spp) και του E. coli (Escherichia coli) στο γάλα, καθώς και του Alicyclobacillus acidoterrestris στους χυμούς (ένα θερμοσταθερό βακτήριο που καταστρέφει την ποιότητα των εμφιαλωμένων χυμών), με υψηλή ευαισθησία σε λίγα λεπτά. Ειδικά για το A. acidoterrestris, για το οποίο δεν υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα αντισώματα για ανίχνευση με αισθητήρες, έχει αναπτυχθεί επιτυχώς ένα ειδικό πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού.

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Η ανίχνευση της Σαλμονέλας (Salmonella spp.) και του E. coli είναι τεράστιας σημασίας για τη βιομηχανία τροφίμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του γάλακτος, ενώ το βακτήριο A. acidoterrestris χαλά την ποιότητα των εμφιαλωμένων χυμών. Οι συμβατικές μέθοδοι ανίχνευσης βακτηρίων είναι χρονοβόρες, επομένως η εφαρμογή της αναπτυγμένης ταχείας τακτικής με τη χρήση του τσιπ που βασίζεται στην τεχνική Mach-Zehnder Interferometry για την ανίχνευση των τριών βακτηρίων, θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τη βιομηχανία τροφίμων, όπως μείωση του χρόνου ανάλυσης και του κόστους. Επιπλέον, το μικρό μέγεθος και οι δυνατότητες πολλαπλών αναλυτών, την καθιστούν κατάλληλη για ενσωμάτωση σε φορητές συσκευές που στοχεύουν σε εφαρμογές όπου είναι αναγκαίο. 

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Συναρπαστική, ενδιαφέρουσα, απαιτητική, χρήσιμη, διδακτική

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα;
Η βιομηχανική μεταδιδακτορική υποτροφία του ΙΣΝ μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ με μία πασίγνωστη βιομηχανία τροφίμων, όπως η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας έμαθα να δουλεύω αρμονικά εντός μίας ομάδας και να βελτιώνομαι, όχι μόνο από τα επιτυχή αποτελέσματα, αλλά και από τις πειραματικές αποτυχίες και τα εμπόδια.