Δρ. Ευάγγελος Σ. Αγγελόπουλος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δρ. Ευάγγελος Σ. Αγγελόπουλος

Ερευνητική Θέση
Συνεργαζόμενος “Adjunct” Ερευνητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενη εταιρία
SNV Engineering LTD

Ηλικία
44

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκθετικά αυξανόμενων αισθητήρων Edge Computing με μπαταρία, για τη διαχείριση καυσίμων και την πρωτοβουλία Smart City (έξυπνης πόλης).

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Παράγουμε ιδιαιτέρως πολύτιμα δεδομένα που προέρχονται από αισθητήρες, ιδίως για τη βιομηχανία καυσίμων και την πρωτοβουλία smart city (έξυπνης πόλης). Σε έναν κόσμο όπου το IoT (Internet of Things) είναι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της τεχνολογίας, ενεργούμε ως συλλέκτες δεδομένων, τροφοδοτώντας έτσι τη μηχανική μάθηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη. 

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Ήταν το κίνητρο για υψηλή καινοτομία που οδήγησε στη δημιουργία της Fuelics Company 

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Οι επιχειρήσεις μπορούν να διευκολύνουν την έρευνα και οι ερευνητές μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες. Οι πρώτοι πρέπει να είναι υπομονετικοί, ενώ οι δεύτεροι πρέπει να σκέφτονται εναλλακτικά και έξω από τα καθιερωμένα (out of the box) και να συνειδητοποιούν ότι το εργαστήριο δεν είναι το ίδιο με την αγορά.