Στήριξη Ατόμων με Προβλήματα Όρασης

Το Πρόγραμμα Στήριξης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, τα οποία κατοικούν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα εστιάζει στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην ψυχολογική υποστήριξη των εν λόγω ατόμων, προκειμένου να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων. Η ανεξάρτητη διαβίωση επιτυγχάνεται μέσω ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα προσανατολισμού, κινητικότητας και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Η εκπαίδευση είναι εξατομικευμένη και προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση της όρασης (μερική ή ολική απώλεια όρασης), τις ικανότητες και τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε ατόμου. Η μεθοδολογία που ακολουθείται από τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές περιλαμβάνει διάφορες ειδικές τεχνικές, καθώς και την ανάπτυξη των υπόλοιπων αισθήσεων των συμμετεχόντων, στηρίζοντας την ανεξαρτησία των τυφλών ατόμων, και την ένταξή τους στην κοινωνία. Ενώ η παραπάνω εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για τα άτομα με προβλήματα όρασης, εξίσου σημαντικό είναι και το ζήτημα της ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για τα ίδια τα άτομα και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα υπό τις τρέχουσες συνθήκες της κρίσης, που έχουν καταστήσει την εν λόγω ομάδα ατόμων ακόμα πιο ευάλωτη. Το Πρόγραμμα Στήριξης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης αναπτύσσεται σε δύο άξονες, με βάση τις προτεραιότητες για τα τυφλά άτομα που αναφέρονται παραπάνω, προκειμένου να εφαρμοστεί μία ολιστική προσέγγιση, με τη συμμετοχή τριών οργανισμών. Ο πρώτος άξονας αφορά στην εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης σε θέματα προσανατολισμού, κινητικότητας και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, ενώ ο δεύτερος εστιάζει στην παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης για τους συμμετέχοντες και τις οικογένειές τους.