Εκπαίδευση στην Κοινωφελή Δράση

Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση στην Κοινωφελή Δράση» αφορά την ανάπτυξη δύο αλληλοσυμπληρούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σχετικά με το ρόλο της φιλανθρωπίας, των ΜΚΟ και των Κοινωφελών Ιδρυμάτων. Σκοπός των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι η προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων ανεύρεσης πόρων και του εθελοντισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανάγκη κάλυψης των ΜΚΟ με πιο έμπειρο προσωπικό. Με γνώμονα την ανάγκη για τη δημιουργία μίας εκτεταμένης φιλανθρωπικής κουλτούρας, η οποία θα συμβάλει στην ανακούφιση των πληγέντων, ειδικά κατά την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση, το ΙΣΝ ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει τα δύο αυτά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Για να παρακολουθήσετε τη πρώτη σειρά πατήστε εδώ.

Για να παρακολουθήσετε τη δεύτερη σειρά πατήστε εδώ.