Στήριξη Προσφύγων & Μεταναστών

Το Πρόγραμμα Στήριξης Προσφύγων και Μεταναστών αποσκοπεί στην παροχή ιατρικής, ψυχολογικής, νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις ευάλωτες κοινότητες προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.
Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται στους παρακάτω διακριτούς αλλά αλληλοσυμπληρούμενους άξονες:
α) Παροχή υπηρεσιών υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης σε μετανάστες που έχουν συλληφθεί και διαμένουν στα Κέντρα Κράτησης ή κρατούνται στα τμήματα της μεθοριακής αστυνομίας στον Έβρο, καθώς και στα σημεία εξόδου της χώρας, σε Πάτρα και Ηγουμενίτσα
β) Παρακολούθηση των συνόρων και παροχή νομικής βοήθειας σε μετανάστες και πρόσφυγες στα Κέντρα Υποδοχής και Κράτησης
γ) Παροχή υπηρεσιών υγείας σε μετανάστες και πρόσφυγες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
δ) Σεμινάρια και συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την ενδυνάμωση και την κοινωνική ένταξη νόμιμων μεταναστών
ε) Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Μετανάστευση, Πολυπολιτισμικότητα και Κοινωνική Συνοχή».