Στήριξη Ναυτικών Ομίλων

Η σύλληψη του προγράμματος θεμελιώνεται στην αντίληψη ότι οι ναυτικοί σύλλογοι παρέχουν σημαντική περαιτέρω εκπαίδευση στα παιδιά, συνδυάζοντας τη δραστηριότητα στην θάλασσα - ένα ελληνικό στοιχείο που είχε ιδιαίτερη αξία για τον Ιδρυτή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. To πρόγραμμα περιλαμβάνει την αγορά εξοπλισμού σε Ναυτικούς Ομίλους με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους βρίσκονται σε νησιά και απομονωμένες περιοχές. Ο εξοπλισμός αυτός συμβάλλει στη βελτίωση της υποδομής τους και στην παροχή καλύτερης εκπαίδευσης προς όφελος των παιδιών.